aktuality

21. 8. 2023

Nabídka kurzů (nejen) pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí

Na podzim proběhnou tři ONLINE kurzy určené pracovníkům OSPOD, ale také sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách NNO (NZDM, terénní programy pro děti a mládež, SAS, azylové domy) i dalších organizací, kteří spolupracují s OSPOD. Na podrobnosti se podívejte v naší nabídce v záložce SEZNAM KURZŮ.


31. 10. 2023 – INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE VE VYHODNOCOVÁNÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY
7.–8. 11. 2023 – VZTAHOVÁ VAZBA V SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ
30. 11. 2023 – ÚVOD DO VYHODNOCOVÁNÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY

7. 8. 2023

Kurz Depistáž jako součást nízkoprahové sociální služby

Náhradní termín kurzu, který se měl konat v květnu, bude 28.–29. 11. 2023 v Praze. Hlásit se mohou další zájemci, v kurzu jsou ještě volná místa.

39+ AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ
781+ ABSOLVENTŮ KURZŮ ZA 12 MĚSÍCŮ
26 LET ZNALOSTÍ OBORU MATEŘSKÉ ORGANIZACE
5916+ HODIN VZDĚLÁVÁNÍ ZA 12 MĚSÍCŮ

kdo jsme

Institut kontaktní práce s.r.o. si klade za cíl poskytnout ucelený vzdělávací systém kontaktním pracovnicím a pracovníkům v nízkoprahových sociálních službách a podpořit tak jejich odborný i kariérní růst. Založen byl v květnu 2019 Českou asociací streetwork, z. s. (ČAS).

Mgr. Martina
Zikmundová
jednatelka Institutu kontaktní práce a ředitelka České asociace streetwork

kdo za námi stojí?

ČAS sdružuje a zastřešuje nízkoprahové sociální služby, pro které je typická metoda kontaktní práce, a to v mobilní i stacionární formě.

Jde především o terénní programy, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Klienty těchto služeb jsou lidé v nepříznivé sociální situaci, jako např. děti a mládež do 26 let věku, lidé bez domova, uživatelé drog, lidé pracující v sexbyznysu a další.

proč jsme tady?

ČAS jako dlouholetý vzdělavatel vypracoval v roce 2018 nový systém vzdělávání. Ten by měl stávající nabídku rozšířit a utřídit tak, aby se vyprofilovaly kurzy pro začínající kontaktní pracovníky, kurzy pro pokročilé a kurzy pro management.

Jedním z důvodů vzniku Institutu je specifičnost kontaktní práce oproti jiným metodám sociální práce. Klade velký důraz na integritu pracovníka, na jeho hranice, na hranice služby, kterou poskytuje a na etiku.
Jsou to oblasti, jejichž rozvoj probíhá spolu s rozvojem a zráním osobnosti.
Kurzy v systému vzdělávání budou provázané a také návazné. Dostupné budou nejen členským zařízením ČAS, ale i všem dalším zájemcům.

lektoři

V současné době jsou lektorkami a lektory vzdělávacích kurzů osobnosti, které samy velkou část své kariéry věnovaly přímé práci s klienty.

Všichni mají dlouholeté zkušenosti s metodou kontaktní práce, mnoho z nich působilo v nízkoprahových sociálních službách. Řada z nich má také zahraniční zkušenosti ze stáží.

Práce lektorského týmu se odvíjí od těchto základních principů:
profesní znalost tématu, multioborovost, zkušenost a profesionalita lektorů, sdílení, etika.

reference

Pro tyto organizace jsme realizovali kurzy

Kurzy na klíč

IKP nabízí také vzdělávání na klíč, resp. na míru jednotlivým zařízením, týmům, organizacím, státní správě a samosprávě. ČAS/IKP disponují zkušenými metodiky a lektory.

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?