POMOC ZAČÍNÁ KONTAKTEM

Kdo jsme?

Institut kontaktní práce s.r.o. si klade za cíl poskytnout ucelený vzdělávací systém kontaktním pracovnicím a pracovníkům v nízkoprahových sociálních službách a podpořit tak jejich odborný
i kariérní růst. Založen byl v květnu 2019 Českou asociací streetwork, z. s. (ČAS).

Kdo za námi stojí?

ČAS sdružuje a zastřešuje nízkoprahové sociální služby, pro které je typická metoda kontaktní práce,
a to v mobilní i stacionární formě.

Jde především o terénní programy, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Klienty těchto služeb jsou lidé v nepříznivé sociální situaci, jako např. děti a mládež do 26 let věku, lidé bez domova, uživatelé drog, lidé pracující v sexbyznysu a další.

Proč jsme tady?

ČAS jako dlouholetý vzdělavatel vypracoval v roce 2018 nový systém vzdělávání.
Ten by měl stávající nabídku rozšířit a utřídit tak, aby se vyprofilovaly kurzy pro začínající kontaktní pracovníky, kurzy pro pokročilé a kurzy pro management.

Jedním z důvodů vzniku Institutu je specifičnost kontaktní práce oproti jiným metodám sociální práce.
Klade velký důraz na integritu pracovníka, na jeho hranice, na hranice služby, kterou poskytuje a na etiku.
Jsou to oblasti, jejichž rozvoj probíhá spolu s rozvojem a zráním osobnosti.
Kurzy v systému vzdělávání budou provázané a také návazné. Dostupné budou nejen členským zařízením ČAS, ale i všem dalším zájemcům.

Kdo vede naše kurzy?

V současné době jsou lektorkami a lektory vzdělávacích kurzů osobnosti,
které samy velkou část své kariéry věnovaly přímé práci s klienty.

Všichni mají dlouholeté zkušenosti s metodou kontaktní práce, mnoho z nich působilo
v nízkoprahových sociálních službách.

Práce lektorského týmu se odvíjí od těchto základních principů:

profesní znalost tématu + multioborovost + zkušenost a profesionalita lektorů + sdílení + etika

Přehled akreditovaných vzdělávacích programů IKP

V současné době nabízí IKP tyto vzdělávací programy. Všechny jsou akreditované u MPSV. Podrobnosti o kurzech a přihlašování na konkrétní termíny naleznete na webu České asociace streetwork v záložkách Seznam všech vzdělávacích programůAktuální vzdělávací programy.

Na těchto stránkách vás budeme postupně informovat o připravovaných vzdělávacích aktivitách
Institutu kontaktní práce.

Po dobu výstavby webových stránek prosím pro informace použijte též webové stránky ČAS
www.streetwork.cz