Case management v prostředí sociálních služeb

TERMÍN KURZU:

24. 10. 2024 10:00-18:00
25. 10. 2024 9:00-17:00

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Chcete porozumět základním principům práce s klienty metodou case managementu?
Kurz se zaměřuje na přiblížení práce metodou case managementu, která se čím dál častěji využívá i v České republice v oblasti sociální práce s různými cílovými skupinami. Další důležitou oblastí je seznámení účastníků kurzu s filozofií Recovery a jejími principy, kterých aplikaci vnímáme jako velmi důležitou pro dlouhodobou práci s klienty. Historicky vznikl case management jako nástroj péče o duševně nemocné klienty a je spojený s hnutím deinstitucionalizace psychiatrické péče. V rámci kurzu se účastníci kromě teoretických a historických souvislostí obeznámí i s praktickým fungováním tohoto přístupu v našich podmínkách. Lektoři kurzu pracují v přímé práci na pozici case managerů, častokrát i s klienty s duální psychiatrickou diagnózou. Jsou tedy schopní předávat zkušenosti ze své aktuální praxe jak z oblasti přímé práce s klienty, tak i se zaváděním tohoto modelu práce do týmu. V rámci dalších více praktičtěji zaměřených vzdělávacích modulů budou účastníci kurzu aktivně pracovat se vzorovými kazuistikami, hledat možné cesty, jak spolupracovat s klientem na zlepšení jeho situace, v rámci cvičení budou cíleně pracovat s překračováním „standardně“ nastavených hranic ve vztahu pracovník-klient. Celý kurz bude pojat interaktivní formou a bude tedy vyžadovat aktivní zapojení frekventantů kurzu.

Maximální počet účastníků:

16

CENA KURZU:

4 250,00 Kč
3 850,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

3. 10. 2024

lektoři:

Mgr. Miroslav Giljan

Vystudoval obor Sociální politika a sociální práce na FF UK. Je absolventem psychoterapeutického výcviku INSTEP. Dlouhodobě pracuje v přímé práci s uživateli návykových látek v různých etapách jejich užívání. Aktuálně pracuje na pozici vedoucího týmu Case managerů v organizaci Progressive, o.p.s. V práci s klientem ho inspiruje filozofie recovery, gestalt a integrativní psychoterapie.

Mgr. Adéla Šálená

Vystudovala adiktologii na 1.LF UK. Od roku 2020 pracuje v organizaci Progressive, od počátku v Kontaktním centru. Od roku 2023 také v Ambulantních službách, kde poskytuje case management a adiktologické poradenství. Kromě toho působí v programu Partyharm reduction v prostředí noční zábavy.

řekli o nás

Kurz byl opravdu velmi přínosný a zažehl ve mě "jiskru". Cítím potřebu se více vzdělávat např. v přístupu recovery, v oblasti duálních diagnóz a dozvědět se celkově více z praxe o case managementu. Zkrátka mě kurz "nakopnul" a za to velké díky.

listopadu 2023

Je to velmi užitečné pro směřování soc. pracovníků - potažmo soc. práce v ČR, která je v praxi často represivní, plná nadbytečné administrativy, strachu, nedůvěry, stigmatizace, nezájmu o klienta.

října 2023

Jsem moc spokojený; skvěle odvedená práce, strašně mě to bavilo.

října 2023

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

3. 10. 2024
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?