Závazné podmínky přihlašování do vzdělávacích programů Institutu kontaktní práce s.r.o.

Následující závazné podmínky účasti platí pro vzdělávací programy, které organizuje Institut kontaktní práce, s.r.o. – s účinností od 1. 1. 2023.

Přihlášení do kurzu/semináře
Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky. Po vyplnění a odeslání elektronického formuláře obdrží zájemce potvrzující automatickou odpověď. Pokud je vzdělávací program již naplněn, obdrží zájemce informaci o této skutečnosti cca do 1 týdne od odeslání přihlášky.
Přibližně 3 týdny před začátkem kurzu obdrží všichni přihlášení vyrozumění o otevření příp. neotevření kurzu z důvodu dostatečného počtu přihlášených. V případě otevření kurzu obdrží zároveň informaci o svém zařazení a podrobnější informace k jeho konání a ke způsobu úhrady kurzu. Organizátor si vyhrazuje právo na případnou změnu v termínech kurzu z organizačních či dalších závažných důvodů (nemoc lektora apod.). O veškerých změnách budou účastníci co nejdříve informováni.

Podmínky úhrady vzdělávacích programů a storno podmínky
Kurzovné hradí buď účastník, nebo organizace vždy v daném termínu dle zaslané faktury.
Pokud chce účastník od přihlášení do kurzu odstoupit, a to ještě do doby, než mu bylo sděleno, že byl do kurzu zařazen, není třeba kurzovné ani jeho část hradit.
Pokud účastníkovi bylo již sděleno, že kurz bude otevřen a on je do něj zařazen, a zároveň chce od svého přihlášení odstoupit, musí uhradit storno, a to takto:

  • 20 % z celkové částky ceny kurzu – učiní-li tak v době delší než 1 týden před začátkem kurzu,
  • 70 % z celkové částky ceny kurzu – učiní-li tak v době 4–7 dnů před zahájením kurzu,
  • 100 % z celkové ceny kurzu – učiní-li tak 3 a méně dní před zahájením kurzu nebo v den konání kurzu, případně v jeho průběhu.

Důvody, ze kterých účastník od přihlášení do kurzu odstupuje, nejsou při hrazení storno poplatku relevantní. Tzn. storno poplatek je nutno uhradit i při odstoupení z důvodu nemoci, nečekaných pracovních povinností, rodinných důvodů apod.
Odstoupení účastníka z kurzu musí být provedeno písemnou formou (e-mailem) a následně musí být rovněž potvrzeno organizátorem kurzu.
V případě, že došlo ze strany organizátora ke změně termínu konání kurzu (př. z důvodu nemoci lektora apod.) a tento přihlášenému účastníkovi nevyhovuje, lze z kurzu odstoupit bez povinnosti platby storno poplatku.
Pokud organizátor účastníkovi umožní nahradit dny kurzu, na kterých absentoval, v rámci jiného běhu kurzu, je účastník povinen dodatečně uhradit poplatek 500 Kč/den.
V případě vystavení faktury v eurech bude k ceně za kurz zveřejněné na webu připočítán poplatek za kompenzaci kurzových rozdílů v bance (jednodenní kurz 100 Kč a vícedenní kurz 200 Kč).

Ukončení kurzu
Absolventi vzdělávacích programů obdrží po úspěšném absolvování kurzu osvědčení pořádající organizace. Základní podmínkou pro vystavení osvědčení je naplnění minimální účasti z celkového počtu výukových hodin daného kurzu, příp. splnění dalších podmínek (např. závěrečný test).

Prohlášení o přijetí podmínek
Účastníci kurzů zasláním přihlášky vyjadřují souhlas s výše uvedenými podmínkami.

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?