BE THE BEST (jak se stát nejlepším poskytovatelem nízkoprahových preventivních služeb)

TERMÍN KURZU:

5. 11. 2024 10:00-17:30
6. 11. 2024 9:00-16:30

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
učebna SENNO (budova sídla ČAS), Senovážné nám. 24, Praha 1 Web →

ANOTACE:

Každý poskytovatel sociálních služeb v České republice musí zajišťovat jejich minimální požadovanou úroveň kvality v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Nízkoprahové preventivní služby přitom musejí zohlednit specifika vyplývající z charakteru jejich cílové skupiny a druhu poskytovaných služeb. Mezi základní specifika řízení a rozvoje kvality nízkoprahových preventivních služeb patří větší důraz na prokazování užitečnosti (kvality) svých služeb jiným zainteresovaným stranám, než jsou klienti (politici, rodiče, policie, soudy, úřady, veřejnost apod.).


Vzdělávací program BE THE BEST je orientován především na tu část řízení a rozvoje kvality, která se věnuje identifikaci nejdůležitějších zainteresovaných stran, zjištění jejich požadavků a očekávání, stanovení metod a postupů mapování naplnění těchto požadavků a očekávání a využití výstupů mapování pro další rozvoj dané služby. V rámci vzdělávacího programu BE THE BEST se účastníci dozvědí, jaký je účel a smysl ročního plánu rozvoje kvality, jaký je jeho optimální obsah, jak ho vytvořit a nejlépe využít v praxi.


Kurz je určen pro vedoucí pracovníky

Maximální počet účastníků:

15

CENA KURZU:

4 000,00 Kč
3 600,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

15. 10. 2024

lektoři:

Bc. Jan Syrový

Působí jako lektor, konzultant, poradce, supervizor, kouč v oblastech řízení a rozvoje kvality sociálních služeb. Účastnil se realizace mnoha projektů v oblastech rozvoje sociálních služeb, (například vytvoření metodiky provádění inspekcí poskytování sociálních služeb, metodiky hodnocení kvality České asociace streetwork, systému řízení kvality QMSS), transformace pobytových zařízení, zavádění systémů kvality. Od roku 2007 do roku 2018 působil jako inspektor kvality sociálních služeb, pracoval jako sociální pracovník (s duševně nemocnými, mentálně postiženými, uživateli drog, v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež), jako vedoucí pracovník, manažer kvality a správce dokumentace. Je členem pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro vytvoření dobrovolného programu kvality a pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro vytvoření doporučených postupů pro proces jednání se zájemcem a individuální plánování.

řekli o nás

Líbila se mi forma interakce, schopnost lektora reagovat na potřeby skupiny, odbornost, nástroje pro vyhodnocování.

listopadu 2023

Po dlouhé době jsem měl pocit, že lektor danému tématu doopravdy rozumí a má obrovské zkušenosti.

listopadu 2021

KLÍČOVÁ SLOVA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

15. 10. 2024
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?