Úvod do sociálně-právní ochrany dětí

TERMÍN KURZU:

23. 10. 2024 10:00-17:30
24. 10. 2024 9:00-16:30

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Kurz seznamuje účastníky se systémem sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Zasazuje systém do mezinárodního kontextu. Účastníci se dozvědí, jaké jsou aktuální změny a trendy v této oblasti, budou seznámeni s finančními toky v systému. Kurz se zaměřuje na rozpoznávání cílové skupiny sociálně-právní ochrany dětí, na možnou spolupráci mezi jednotlivými aktéry sociálně-právní ochrany dětí.
Účastníci se seznámí s procesem vedení případu v rámci SPOD a možnostmi řešení situací dětí včetně druhů náhradní rodinné péče a ústavní výchovy. Dozvědí se, co je to rodičovská odpovědnost a jaká jsou práva a povinnosti jednotlivých aktérů SPOD, budou seznámeni s informacemi týkající se trestního soudnictví ve věcech mládeže.


Kurz je určen sociálním pracovníkům i pracovníkům v sociálních službách, a to zejména z nízkoprahových služeb. Orientace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí je nezbytná pro všechny pracovníky v týmu dané služby, jelikož se s problematikou mohou setkat při všech činnostech, které v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. vykonávají.

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

3 800,00 Kč
3 200,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

2. 10. 2024

lektoři:

Mgr. Alena Svobodová

Vystudovala sociální práci a sociální politiku na FF UK. Pracovala v poradenské práci v oblasti občanství a pobytu cizinců. Poté deset let jako vedoucí SAS. V posledních více než deseti letech se věnuje transformaci systému péče o ohrožené děti.

řekli o nás

Kurz se mi hrozně líbil, jak obsah, tak forma. Opravdu jsem si odnesla hodně nových znalostí.

října 2022

Kurz hodnotím velmi pozitivně. Veškeré informace byly skvěle předány. Lektorka nám představila vše srozumitelně, přidala konkrétní příklady z praxe a vysvětlila mezery v systému. Zároveň nám poskytla dostatek prostoru pro otázky a diskuzi, čímž byl kurz navíc obohacený o zkušenosti a postřehy kolegů. Vyhovoval mi i menší počet účastníků kurzu. Není nic, co bych vytkla.

října 2022

Skvělá lektorka, velmi naučný kurz!

června 2021

Velmi milé byly reakce lektorky na časté dotazy a ochota se jimi zabývat. Těšil mě projevený zájem o postavení naší organizace a vztahu s OSPOD v naší lokalitě. Jsem ráda za sdílení dlouholeté praxe. Oceňuji množství prezentací, po kterých uměla lektorka sáhnout v rámci jednotlivých témat. Školení celkově mělo drive a líbila se mně i cvičení, která vedla k diskuzi. Lektorka dokázala vytvořit příjemné pracovní prostředí.

března 2021

KLÍČOVÁ SLOVA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

2. 10. 2024
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?