Mgr. Lucie Salačová

Vystudovala obor sociální práce na Sociálně právní akademii a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jejím hlavním oborem je sociální práce a krizová intervence. V minulosti pracovala například jako metodička a odborná garantka v organizaci Rozum a Cit, v organizaci Šafrán dětem jako poradkyně rodin a průvodce dětí a rodin v tranzitní péči. Aktuálně pracuje v neziskové organizaci Dům tří přání – Dům Přemysla Pittra jako krizová interventka pro děti, mladistvé a jejich rodiny. Dále spolupracuje s několika neziskovými organizacemi zaměřujícími se na oblast náhradní rodinné péče zejména jako lektorka vzdělávání náhradních rodičů. Od roku 2014 vedla několik běhů příprav budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE. V současné době se věnuje mimo jiné lektorování v tématu terapeutické rodičovství a facilitování případových konferencí. Pracuje také jako lektorka v oblasti krizové intervence v Remediu Praha.

Vystudovala obor sociální práce na Sociálně právní akademii a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jejím hlavním oborem je sociální práce a krizová intervence. V minulosti pracovala například jako metodička a odborná garantka v organizaci Rozum a Cit, v organizaci Šafrán dětem jako poradkyně rodin a průvodce dětí a rodin v tranzitní péči. Aktuálně pracuje v neziskové organizaci Dům tří přání – Dům Přemysla Pittra jako krizová interventka pro děti, mladistvé a jejich rodiny. Dále spolupracuje s několika neziskovými organizacemi zaměřujícími se na oblast náhradní rodinné péče zejména jako lektorka vzdělávání náhradních rodičů. Od roku 2014 vedla několik běhů příprav budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE. V současné době se věnuje mimo jiné lektorování v tématu terapeutické rodičovství a facilitování případových konferencí. Pracuje také jako lektorka v oblasti krizové intervence v Remediu Praha.

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?