Mgr. Martina
Zikmundová
jednatelka Institutu kontaktní práce a ředitelka České asociace streetwork

Lektoři v aktuálních kurzech

V současné době jsou lektorkami a lektory vzdělávacích kurzů osobnosti, které samy velkou část své kariéry věnovaly přímé práci s klienty.

Všichni mají dlouholeté zkušenosti s metodou kontaktní práce, mnoho z nich působilov nízkoprahových sociálních službách.

Práce lektorského týmu se odvíjí od těchto základních principů:
profesní znalost tématu, multioborovost, zkušenost a profesionalita lektorů, sdílení, etika

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?