Romové a sociální vyloučení

TERMÍN KURZU:

11. 11. 2024 10:00-17:30
12. 11. 2024 9:00-16:30

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
učebna SENNO (budova sídla ČAS), Senovážné nám. 24, Praha 1 Web →

ANOTACE:

Kurz se věnuje tématu sociální práce s obyvateli sociálně vyloučených lokalit, kteří se považují za Romy, nebo tak jsou označováni, možnostem, výzvám a limitům jejich sociálního začleňování. Přibližuje historické a politické souvislosti skutečnosti, že právě tito lidé tvoří velkou část obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Seznamuje účastníky kurzu s historií Romů, jejich tradicemi, díly současných romských umělců, stejně jako s utvářením obrazu Romů a vztahu většinové společnosti k nim zejména prostřednictvím politiky uplatňované vůči nim jako „cizorodému elementu“ na území současné České republiky v minulosti i současnosti. Zabývá se také popisem současného etnoemancipačního hnutí Romů a jeho rolí v procesu vytváření pozitivní identifikační pozice a potenciálního významu v procesu začleňování sociálně vyloučených Romů. Pozornost je věnována vymezení pojmů Rom, romství, etnicita, romská problematika, romská kultura, romská komunita, tomu, jaké limity tyto běžné využívané pojmy mají, jaké stereotypy a předsudky jsou s romskou identitou spojovány, jak to ovlivňuje životy Romů a mezigenerační reprodukci sociálního vyloučení, jehož aspekty popisujeme. V kurzu se zabýváme tím, co jsou efektivní nástroje sociálního začleňování sociálně vyloučených Romů, zda má sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách nějaká specifika, zda existují zvláštní nároky na sociální pracovníky, kteří tu pracují. Účastníci jsou seznámeni s různými náhledy na tyto otázky a s příklady dobré praxe.

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

4 250,00 Kč
3 850,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

21. 10. 2024

lektoři:

Mgr. Věra Růžičková

Vystudovala FSS MU obor Psychologie – Sociální práce a sociální politika. Od roku 2003 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve 10 let jako vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač v brněnské sociálně vyloučené lokalitě, v současnosti na pozici odborné ředitelky služeb. Je také hodnotitelkou kvality ČAS.

Mgr. Patricie Hanzlová

Vystudovala historii a sociologii na Filosofické fakultě a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy university. Od roku 2008 pracuje v organizaci DROM, romské středisko. Nejdříve jako vedoucí a sociální pracovnice Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, od roku 2018 do roku 2021 jako vedoucí a sociální pracovnice Sociálně aktivizační služby DROM. V současné době jako terénní pracovnice pro komplexní práci s rodinou.

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

21. 10. 2024
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?