Mgr. Patricie Hanzlová

Vystudovala historii a sociologii na Filosofické fakultě a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy university. Od roku 2008 pracuje v organizaci DROM, romské středisko. Nejdříve jako vedoucí a sociální pracovnice Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, od roku 2018 do roku 2021 jako vedoucí a sociální pracovnice Sociálně aktivizační služby DROM. V současné době jako terénní pracovnice pro komplexní práci s rodinou.

Vystudovala historii a sociologii na Filosofické fakultě a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy university. Od roku 2008 pracuje v organizaci DROM, romské středisko. Nejdříve jako vedoucí a sociální pracovnice Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, od roku 2018 do roku 2021 jako vedoucí a sociální pracovnice Sociálně aktivizační služby DROM. V současné době jako terénní pracovnice pro komplexní práci s rodinou.

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?