Krizová intervence nejen pro streetwork - rozšiřující

TERMÍN KURZU:

24. 11. 2023 10:00-18:00
25. 11. 2023 9:00-17:00 (sobota)

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Skautský institut, Staroměstské nám. 4/1, Praha 1 Web →

ANOTACE:

Kurz navazuje na kurz Krizová intervence nejen pro streetwork – základy. Absolvování základního kurzu je podmínkou účasti na kurzu rozšiřujícím. Účastníci si mohou prohloubit své vědomosti o specifických postupech krizové intervence (práce se suicidálním klientem, náročné situace v krizové intervenci) a při praktických nácvicích trénovat své dovednosti vést krizově-intervenční hovor. Kurz je vedený interaktivní formou a dostatek prostoru je věnován kazuistikám z praxe účastníků tak, aby si mohli odnést individuální tipy pro svou práci s klienty. Část kurzu je věnovaná psychohygieně pracovníků a prevenci vyhoření a etickým dilematům v krizové intervenci.


Podmínkou účasti na tomto kurzu je absolvování kurzu Krizová intervence nejen pro streetwork – základy.

Maximální počet účastníků:

16

CENA KURZU:

4 400,00 Kč
3 950,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

3. 11. 2023

lektoři:

Jan Kaňák PhD.

V současné době pracuje s rodinami s dětmi, ve kterých zemřel některý ze členů rodiny. Zaměřuje se tak na pomezí krizové intervence a krizové terapie. Dlouhodoběji se zabývá vztahem spirituality a profesionálního pojetí sociální práce / pomáhajících profesí, což bylo také předmětem jeho doktorského studia.

Mgr. Lenka Ottová

Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnuje více jak dvanáct let. Nyní pracuje na pozici intevizora a konzultanta krizové linky EDA určené rodičům, blízkým a odborníkům, kterých se týká téma péče o dítě se závažnou diagnózou. Zároveň pracuje na Lince bezpečí jako lektor (např. akreditovaného výcviku chatové krizové intervenci), intervizor a konzultant chatu a konzultant internetové poradny. Jako lektor působí i na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci. Absolvovala roční výcvik v telefonické krizové intervenci, roční výcvik Motivační rozhovory, výcvikový kurz internetového poradenství a chatové krizové intervence a další kurzy. V současné době jsem čtvrtým rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training.

řekli o nás

Velmi dobrá atmosféra, bezpečí. Skvělý kurz.

listopad 2022

Takto si predstavujem prebiehanie každého kurzu.

listopad 2022

Velmi se mi líbilo přátelské a bezpečné prostředí kurzu. Oba lektoři byli skvělí, zodpověděli dotazy, drželi si příjemné rozpoložení i přes excentrické projevy některých účastníků. Za to klobouk dolů. A také jsem si tuze užila prostory, ve kterých se kurz konal.

červen 2021

KLÍČOVÁ SLOVA

CENA KURZU:

4 400,00 Kč 3 950,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

3. 11. 2023 PŘIHLÁSIT SE NA KURZ
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

3. 11. 2023
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?