Jan Kaňák PhD.

V současné době pracuje s rodinami s dětmi, ve kterých zemřel některý ze členů rodiny. Zaměřuje se tak na pomezí krizové intervence a krizové terapie. Dlouhodoběji se zabývá vztahem spirituality a profesionálního pojetí sociální práce / pomáhajících profesí, což bylo také předmětem jeho doktorského studia.

V současné době pracuje s rodinami s dětmi, ve kterých zemřel některý ze členů rodiny. Zaměřuje se tak na pomezí krizové intervence a krizové terapie. Dlouhodoběji se zabývá vztahem spirituality a profesionálního pojetí sociální práce / pomáhajících profesí, což bylo také předmětem jeho doktorského studia.

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?