Kariérové poradenství pro klienty NZDM

TERMÍN KURZU:

11. 10. 2023 10:00-18:00

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Cílem kurzu je vybavit účastníka základními teoretickými znalostmi a dovednostmi a těchto znalostí využít při provázení jedince procesem volby dalšího směřování. Pracovník získá přehled o oborech středoškolského studia, o možnostech uplatnění klientů na trhu práce. Získá dovednosti, jak navázat kontakt, udržet a dokončit s klientem dialog o volbě jeho studijní a profesní budoucnosti, osvojí si nástroje a postupy efektivní v kariérovém poradenství, bude schopen do své práce zařadit sebepoznávací a zážitkové aktivity, bude umět podpořit klienta v rozhodování o volbě profese.

Kurz je určen pracovníkům a pracovnicím sociálních služeb – především NZDM, ale i dalších služeb, ve kterých pracují s klienty na podpoře a motivací k dalšímu vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

2 700,00 Kč
2 450,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

20. 9. 2023

lektoři:

Mgr. Gabriela Slaninová

Pracuje jako odborná asistentka na Fakultě informatiky a managementu UHK, kde se věnuje výuce psychologie a výzkumu, externě spolupracuje s Psychologickým ústavem FF MU. Kromě působení na univerzitě provozuje vlastní poradenskou praxi se zaměřením na terapii úzkostných a depresivních obtíží u dětí, dospívajících a dospělých. Má pětiletý výcvik v dynamické a hlubinně orientované psychoterapii, čtyřletý výcvik v Pesso Boyden psychomotorické terapii a výcvik v krizové intervenci. Spolupracuje se základními a středními školami jako poradenský pracovník pro žáky, studenty a učitele, a poskytuje podpůrné vzdělávání učitelům na témata práce s potřebami žáků, studentů a pedagogů, krizová intervence. Poskytuje supervize ve školství a v sociálních službách.

Mgr. Petra Pavlíčková

Vystudovala Sociální antropologii na Univerzitě Pardubice. Pracovala v terénním programu pro děti a mládež, působila jako lektorka primární prevence na základních školách, koordinovala projekt zaměřený na zvyšování kompetencí rodičů, pracovala v Poradenském centrum Univerzity Hradec Králové jako kariérní a sociální poradkyně. V současné době pracuje jako koordinátorka nízkoprahových sociálních služeb v Pardubickém kraji a jako pracovnice mobilního poradenského týmu pro základní a střední školy v oblastech kariérového a sociálního poradenství. Absolvovala dva akreditované kurzy kariérového poradenství, roční výcvik v gestalt koučování, kurzy krizové intervence a další. Podporu klientů v dalším vzdělávání a volbě povolání považuje za klíčové oblasti, které mají obrovský dopad na kvalitu jejich života.

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

CENA KURZU:

2 700,00 Kč 2 450,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

20. 9. 2023 PŘIHLÁSIT SE NA KURZ
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

20. 9. 2023
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?