Mgr. Petra Pavlíčková

Vystudovala Sociální antropologii na Univerzitě Pardubice. Pracovala v terénním programu pro děti a mládež, působila jako lektorka primární prevence na základních školách, koordinovala projekt zaměřený na zvyšování kompetencí rodičů, pracovala v Poradenském centrum Univerzity Hradec Králové jako kariérní a sociální poradkyně. V současné době pracuje jako koordinátorka nízkoprahových sociálních služeb v Pardubickém kraji a jako pracovnice mobilního poradenského týmu pro základní a střední školy v oblastech kariérového a sociálního poradenství. Absolvovala dva akreditované kurzy kariérového poradenství, roční výcvik v gestalt koučování, kurzy krizové intervence a další. Podporu klientů v dalším vzdělávání a volbě povolání považuje za klíčové oblasti, které mají obrovský dopad na kvalitu jejich života.

Vystudovala Sociální antropologii na Univerzitě Pardubice. Pracovala v terénním programu pro děti a mládež, působila jako lektorka primární prevence na základních školách, koordinovala projekt zaměřený na zvyšování kompetencí rodičů, pracovala v Poradenském centrum Univerzity Hradec Králové jako kariérní a sociální poradkyně. V současné době pracuje jako koordinátorka nízkoprahových sociálních služeb v Pardubickém kraji a jako pracovnice mobilního poradenského týmu pro základní a střední školy v oblastech kariérového a sociálního poradenství. Absolvovala dva akreditované kurzy kariérového poradenství, roční výcvik v gestalt koučování, kurzy krizové intervence a další. Podporu klientů v dalším vzdělávání a volbě povolání považuje za klíčové oblasti, které mají obrovský dopad na kvalitu jejich života.

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?