aktuality

15. 11. 2023

Kurz Možnosti práce s předluženým klientem (1. 12. 2023)

Chcete vědět, jak pracovat s klienty sociálních služeb, kteří se potýkají s předlužením?
Na kurzu získáte základní informace o dluhové problematice, probereme základy aktuální právní úpravy této problematiky, seznámíte se se současnou praxí a naučíte se, jak předluženému klientovi ve vaší službě pomoci.

7. 11. 2023

Kurz Depistáž jako součást nízkoprahové sociální služby (28.–29. 11. 2023)

Víte, jak vyhledávat klienty patřící do vaší cílové skupiny? Chcete se dozvědět, jak systematicky monitorovat lokalitu a zaznamenávat zjištěná data? Jak oslovovat klienty?
V rámci kurzu se účastníci seznámí s klíčovými teoretickými poznatky týkajícími se jedné z nejvýznamnějších činností programů orientovaných na těžko dostupnou cílovou skupinu. Depistáž je jak prostředkem, tak i cílem především terénních, ale i jiných nízkoprahových programů. Kurz je určen pro streetworkery, kontaktní pracovníky a další sociální pracovníky v nízkoprahových sociálních službách nebo pracovníkům center duševního zdraví, kteří se pohybují v přirozeném prostředí uživatelů.

31. 10. 2023

Kurz Kontaktní práce s migranty 20. 11. 2023

Pracujete s migranty? Potřebujete širší kontext týkající se cizinecké problematiky? Jak s migranty ve vaší službě pracovat? Zúčastněte se jednodenního akreditovaného kurzu, který reaguje na poptávku kontaktních pracovníků a pracovnic zejména ze služeb sociální prevence a sociálního poradenství, jejichž primární cílovou skupinou nejsou migranti a migrantky, ale kteří se s nimi při své práci potkávají, nebo je chtějí oslovit s nabídkou služeb.

6. 10. 2023

Setkáváte se s předsudky? Bojujete s nimi?

Stereotypy a předsudky jsou všude kolem nás. Víte, jaké předsudky má většinová společnost k vašim klientům? Víte, jaké předsudky mají klienti k většinové společnosti? Můžete s tím vy, jako kontaktní pracovníci, něco dělat? Jsou všechny předsudky špatné? Víte, jak a proč vznikají? Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku mechanismů jejich vzniku. Přihlaste se na kurz Práce s předsudky v sociálních službách (30. 10. 2023), na který hned navazuje pokračující kurz Od předsudku k diskriminaci (31. 10. 2023).

27. 9. 2023

Nabídka jedinečných kurzů pro přímou práci s klienty

V říjnu vám nabízíme dva mimořádné kurzy – Potřeby klientů nízkoprahových služeb (17.–18. 10. 2023) s legendárním lektorem Michalem Zahradníkem a Kontakt a vyjednávání sociální práce s klientem s duševním onemocněním (24.–25. 10. 2023) s lektory Evou Janků a Viktorem Dočkalem. Neváhejte s přihlášením. Podrobnosti najdete v záložce Seznam kurzů.

21. 8. 2023

Nabídka kurzů (nejen) pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí

Na podzim proběhnou tři ONLINE kurzy určené pracovníkům OSPOD, ale také sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách NNO (NZDM, terénní programy pro děti a mládež, SAS, azylové domy) i dalších organizací, kteří spolupracují s OSPOD. Na podrobnosti se podívejte v naší nabídce v záložce SEZNAM KURZŮ.


31. 10. 2023 – INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE VE VYHODNOCOVÁNÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY
7.–8. 11. 2023 – VZTAHOVÁ VAZBA V SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ
30. 11. 2023 – ÚVOD DO VYHODNOCOVÁNÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY

7. 8. 2023

Kurz Depistáž jako součást nízkoprahové sociální služby

Náhradní termín kurzu, který se měl konat v květnu, bude 28.–29. 11. 2023 v Praze. Hlásit se mohou další zájemci, v kurzu jsou ještě volná místa.

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?