aktuality

27. 9. 2023

Nabídka jedinečných kurzů pro přímou práci s klienty

V říjnu vám nabízíme dva mimořádné kurzy – Potřeby klientů nízkoprahových služeb (17.–18. 10. 2023) s legendárním lektorem Michalem Zahradníkem a Kontakt a vyjednávání sociální práce s klientem s duševním onemocněním (24.–25. 10. 2023) s lektory Evou Janků a Viktorem Dočkalem. Neváhejte s přihlášením. Podrobnosti najdete v záložce Seznam kurzů.

21. 8. 2023

Nabídka kurzů (nejen) pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí

Na podzim proběhnou tři ONLINE kurzy určené pracovníkům OSPOD, ale také sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách NNO (NZDM, terénní programy pro děti a mládež, SAS, azylové domy) i dalších organizací, kteří spolupracují s OSPOD. Na podrobnosti se podívejte v naší nabídce v záložce SEZNAM KURZŮ.


31. 10. 2023 – INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE VE VYHODNOCOVÁNÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY
7.–8. 11. 2023 – VZTAHOVÁ VAZBA V SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ
30. 11. 2023 – ÚVOD DO VYHODNOCOVÁNÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY

7. 8. 2023

Kurz Depistáž jako součást nízkoprahové sociální služby

Náhradní termín kurzu, který se měl konat v květnu, bude 28.–29. 11. 2023 v Praze. Hlásit se mohou další zájemci, v kurzu jsou ještě volná místa.

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?