POSLEDNÍ MOŽNOST SE PŘIHLÁSIT – kurz Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb 27.–29. 5. 2024

2. 5. 2024

Stěžejní část kurzu je věnována službě nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) a terénní sociální práci (TSP). Kurz se zabývá také základními etickými problémy, se kterými se mohou začínající pracovníci ve svých službách setkat. Kurz je určen začínajícím pracovníkům v sociálních službách a začínajícím sociálním pracovníkům, kteří pracují v nízkoprahových sociálních službách. Seznamuje účastníky se základy fungování těchto služeb a s jejich základními principy, teoretickými východisky i metodami práce.

Kurz je třídenní a probíhá v krásných prostorách Kapucínského kláštera v Mnichově Hradišti. Kromě základních znalostí a dovedností kurz vytváří prostor pro sdílení zkušeností.

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?