Mgr. Nikol Spůrová

Vystudovala obor adiktologie na 1.LF UK v Praze a střední zdravotnickou školu obor praktická sestra. Je absolventkou sebezkušenostního terapeutického výcviku SUR.
V minulosti působila v Terénním programu a Kontaktním centru SANANIM a na 3. interní klinice VFN v Praze. Aktuálně pracuje v substitučním programu CADAS SANANIM. Zabývá se zejména problematikou duálních diagnóz, somatickou komorbiditou uživatelů návykových látek a komplexní adiktologickou péčí.

Vystudovala obor adiktologie na 1.LF UK v Praze a střední zdravotnickou školu obor praktická sestra. Je absolventkou sebezkušenostního terapeutického výcviku SUR. V minulosti působila v Terénním programu a Kontaktním centru SANANIM a na 3. interní klinice VFN v Praze. Aktuálně pracuje v substitučním programu CADAS SANANIM. Zabývá se zejména problematikou duálních diagnóz, somatickou komorbiditou uživatelů návykových látek a komplexní adiktologickou péčí.

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?