Mgr. Gabriela Slaninová

Pracuje jako odborná asistentka na Fakultě informatiky a managementu UHK, kde se věnuje výuce psychologie a výzkumu, externě spolupracuje s Psychologickým ústavem FF MU. Kromě působení na univerzitě provozuje vlastní poradenskou praxi se zaměřením na terapii úzkostných a depresivních obtíží u dětí, dospívajících a dospělých. Má pětiletý výcvik v dynamické a hlubinně orientované psychoterapii, čtyřletý výcvik v Pesso Boyden psychomotorické terapii a výcvik v krizové intervenci. Spolupracuje se základními a středními školami jako poradenský pracovník pro žáky, studenty a učitele, a poskytuje podpůrné vzdělávání učitelům na témata práce s potřebami žáků, studentů a pedagogů, krizová intervence. Poskytuje supervize ve školství a v sociálních službách.

Pracuje jako odborná asistentka na Fakultě informatiky a managementu UHK, kde se věnuje výuce psychologie a výzkumu, externě spolupracuje s Psychologickým ústavem FF MU. Kromě působení na univerzitě provozuje vlastní poradenskou praxi se zaměřením na terapii úzkostných a depresivních obtíží u dětí, dospívajících a dospělých. Má pětiletý výcvik v dynamické a hlubinně orientované psychoterapii, čtyřletý výcvik v Pesso Boyden psychomotorické terapii a výcvik v krizové intervenci. Spolupracuje se základními a středními školami jako poradenský pracovník pro žáky, studenty a učitele, a poskytuje podpůrné vzdělávání učitelům na témata práce s potřebami žáků, studentů a pedagogů, krizová intervence. Poskytuje supervize ve školství a v sociálních službách.

vedené kurzy

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?