Bc. Daniela Všetečková

Vystudovala sociální a pastorační práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Po studiu pracovala v NZDM, především jako terénní pracovnice. V současnosti se věnuje práci komunitní koordinátorky v LGBT+ v komunitním centru, kde pracuje především s mladými dospívajícími. V rámci Prague Pride se věnuje také LGBT+ Poradenství, které je registrovanou sociální službou. Dlouhodobě se zaměřuje na práci s mládeží, ať už ve skautském oddílu, na zážitkových kurzech nebo skrze práci s dobrovolnictvem.

Vystudovala sociální a pastorační práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Po studiu pracovala v NZDM, především jako terénní pracovnice. V současnosti se věnuje práci komunitní koordinátorky v LGBT+ v komunitním centru, kde pracuje především s mladými dospívajícími. V rámci Prague Pride se věnuje také LGBT+ Poradenství, které je registrovanou sociální službou. Dlouhodobě se zaměřuje na práci s mládeží, ať už ve skautském oddílu, na zážitkových kurzech nebo skrze práci s dobrovolnictvem.

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?