Základy terénní práce s mládeží

TERMÍN KURZU:

27. 11. 2024 10:00-18:00
28. 11. 2024 9:00-17:00
29. 11. 2024 9:00-17:00

ROZSAH KURZU:

24
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

V rámci kurzu se účastníci seznámí s terénní prací, jakožto specifickou formou práce s mládeží. Prostor bude dán nejen teorii, ale zejména praktickému nácviku pomocí modelových situací. Společně se tak podíváme na problematiku streetworku od zmapování lokality, přes nastavení služby a požadavků na pracovníka, až k navazování a udržení kontaktu s cílovou skupinou. Kurz v neposlední řadě ukazuje a pomáhá sdílet dobrou praxi. Zaměřuje se na specifika terénní práce na malém a velkém městě, vzhledem k věku cílové skupiny a také lokalitě, ve které je provozován. Důraz je kladen na techniku prvního kontaktu a zaměření na udržení kontaktu v terénu.


Část kurzu je věnována online práci na sociálních sítích a jejím zásadám efektivity. Na kurzu je prostor pro řešení specifických a mimořádných situací formou sdílení dobré praxe.


Kurz je určen začínajícím pracovníkům NZDM a NK a pracovníkům, kteří uvažují o rozšíření služby o terénní část.

Maximální počet účastníků:

16

CENA KURZU:

5 000,00 Kč
4 600,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

6. 11. 2024

lektoři:

Bc. Lukáš Kudláček

Vystudoval sociální politiku a sociální práci na FSS MU v Brně. Sociální práci se věnuje od roku 2012. 5 let pracoval na pozici terénního pracovníka s cílovými skupinami ohrožené mládeže a uživatelů drog. Od roku 2018 působí jako vedoucí pobytové sociální služby pro osoby ohrožené bezdomovectvím zotavující se ze závislosti. Věnuje se také lektorské činnosti pro soukromý i neziskový sektor, přičemž se zabývá zejména tématy interpersonální komunikace. V neposlední řadě nabízí metodické konzultace pro sociální služby.

Mgr. Martina Zimmermannová

Sociální pracovnice, lektorka, metodička, auditorka, supervizorka. Pracuje v České asociaci streetwork. V sociálních službách působí od roku 1999. Několik let působila jako terénní soc. pracovnice s dětmi a mládeží na pražských sídlištích, pracovala v Azylovém bytě pro matky s dětmi, byla ředitelkou Proxima Sociale. Podílela se na transformaci pečovatelských služeb v několika krajích ČR. Lektoruje Základy terénní práce s mládeží a Oborové minimum.

řekli o nás

Kurz byl velmi atraktivní. Líbil se mi velký prostor pro naše dotazy. Ocenila bych klidně delší časovou dotaci.

listopadu 2022

I 4. den bych zvládla 😉

listopadu 2022

KLÍČOVÁ SLOVA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

6. 11. 2024
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?