Základy terénní práce s mládeží (2 dny)

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

ANOTACE:

V rámci kurzu se účastníci seznámí s terénní prací, jakožto specifickou formou práce s mládeží. Prostor bude dán nejen teorii, ale zejména praktickému nácviku pomocí modelových situací. Společně se tak podíváme na problematiku streetworku od zmapování lokality, přes nastavení služby a požadavků na pracovníka, až k navazování a udržení kontaktu s cílovou skupinou. Kurz v neposlední řadě ukazuje a pomáhá sdílet dobrou praxi. Zaměřuje se na specifika terénní práce na malém a velkém městě, vzhledem k věku cílové skupiny a také lokalitě, ve které je provozován. Důraz je kladen na techniku prvního kontaktu a zaměření na udržení kontaktu v terénu. Část kurzu je věnována online práci na sociálních sítích a jejím zásadám efektivity. Na kurzu je prostor pro řešení specifických a mimořádných situací formou sdílení dobré praxe.

CENA KURZU:

4 100,00 Kč
3 700,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

lektoři:

Bc. Lukáš Kudláček

Vystudoval sociální politiku a sociální práci na FSS MU v Brně. Sociální práci se věnuje od roku 2012. 5 let pracoval na pozici terénního pracovníka s cílovými skupinami ohrožené mládeže a uživatelů drog. Od roku 2018 působí jako vedoucí pobytové sociální služby pro osoby ohrožené bezdomovectvím zotavující se ze závislosti. Věnuje se také lektorské činnosti pro soukromý i neziskový sektor, přičemž se zabývá zejména tématy interpersonální komunikace. V neposlední řadě nabízí metodické konzultace pro sociální služby.

Mgr. Zuzana Mokrá

Vystudovala obor sociální práce. Pět let pracovala jako terénní pracovnice s uživateli drog a ženami pracujícími v sex byznysu. Dalších 6 let pracovala v terénu, klubu a online s cílovou skupinou dětí a mladých lidí ve věku 12 až 26 let. Spolupracovala na terénním průzkumu na zakázku obce. Spolupracuje s ČAS jako hodnotitelka u rozvojových auditů.

Mgr. Martina Zimmermannová

Sociální pracovnice, lektorka, metodička, auditorka, supervizorka. Pracuje v České asociaci streetwork. V sociálních službách působí od roku 1999. Několik let působila jako terénní soc. pracovnice s dětmi a mládeží na pražských sídlištích, pracovala v Azylovém bytě pro matky s dětmi, byla ředitelkou Proxima Sociale. Podílela se na transformaci pečovatelských služeb v několika krajích ČR. Lektoruje Základy terénní práce s mládeží a Oborové minimum.

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

CENA KURZU:

4 100,00 Kč 3 700,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

PROČ SE VYPLATÍ
ZAREGISTROVAT?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZAREGISTROVAT?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZAREGISTROVAT?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?