Vztahy a prostor v kontaktní práci – páteřní kurz I

ROZSAH KURZU:

22
vyučovacích hodin

ANOTACE:

Jedná se o první ze tří dílčích kurzů dlouhodobého programu Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I. Jednotlivé dílčí kurzy, které tvoří celek (54 hodin), nabízíme nyní i samostatně, pod vlastní akreditací. Kurz je třídenní, v rozsahu 22 hodin. V případě zájmu se účastník může přihlásit na navazující dílčí kurzy.


Kurz je určen začínajícím pracovníkům, kteří pracují v sociální oblasti metodou kontaktní práce (zejména NZDM, KC, NDC, terénní programy, SAS, sociální pracovníci obcí atp.), nebo se chtějí s touto metodou více seznámit či si upevnit její principy. Kurz je svým obsahem obdobou dřívějšího kurzu Základy nízkoprahových služeb. Účastníci by měli mít již určité praktické zkušenosti, aby v průběhu kurzu mohli přinášet své kazuistiky. Kurz probíhá interaktivní formou a je třeba, aby účastníci měli jistou schopnost sebereflexe, uměli pracovat s kritickými názory. Je vhodné, aby účastníci působící jako pracovníci v sociálních službách již měli ukončený kvalifikační kurz.


Kurz poskytne základní odborný rámec a praktické dovednosti začínajícím pracovníkům, kteří pracují v sociální oblasti metodou kontaktní práce. Účastníci se v kurzu seznamují se základními charakteristikami přirozeného prostředí klientů a tím, jak přirozený prostor strukturuje vlastní kontaktní práci. Další den je zaměřen na samotný kontakt s klientem a je rozdělen na jednotlivé etapy kontaktní práce: oslovení, průběh a ukončení. Tato část kurzu je zaměřena více na praktické dovednosti kontaktních pracovníků. Poslední část je věnována etice a dilematům, které kontaktní pracovník s ohledem na specifika kontaktní práce řeší. Účastníci se zaměří na projednávání a reflexi různých kazuistik, se kterými se kontaktní pracovníci setkávají v přirozeném prostředí klienta.


V místě je možné využít také ubytování – 3lůžkové pokoje, sociální zařízení na chodbě, společná kuchyňka. Ubytování je třeba objednat při přihlašování (340–400 Kč/noc dle obsazenosti pokoje).


Na tento kurz navazují další dva kurzy – Řízení a organizace v kontaktní práci – páteřní kurz I. (16 hodin) a Kontaktní práce ve spolupráci a sítích – páteřní kurz I (16 hodin). Všechny tři kurzy lze absolvovat postupně – každý zvlášť se samostatným osvědčením, nebo najednou v rámci kurzu Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I.

CENA KURZU:

5 100,00 Kč
4 500,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

lektoři:

Mgr. Helena Kotová

Má 16 let praxe v nízkoprahových službách (NZDM, K-centrum, terénní práce), načas přerušené zaměstnáním v Probační a mediační službě ČR, nyní regionální koordinátorka ČAS v Ústeckém a Středočeském kraji. Lektorka a hodnotitelka kvality České asociace streetwork, metodička sociálních služeb.

Mgr. Regina Kuncová

Vystudovala FF UK, obor sociální práce. Už 20 let pracuje v nízkoprahových službách s různými cílovými skupinami. Nejdříve s uživateli drog, poté s dětmi a mládeží, nyní vede komunitní terénní program po dospělé sociálně vyloučené osoby v Praze na Černém Mostě. Působila jako odborná garantka projektů ČAS, věnuje se lektorování kurzů a supervizi.

Mgr. Petr Matoušek

Vystudoval sociální práci bakalářský stupeň na ZČU, poté magisterský stupeň sociologie na FSV UK. Po různých zkušenostech v sociální práci založil spolek Ulice Plzeň. Poté přednášel sociální práci na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a vedl skupiny pro muže mající problém s násilím v Lize otevřených mužů, kde lektoroval o tématu násilí a agrese. V současné době působí na Klinice adiktologie 1. LF UK, lektoruje a provozuje vlastní terapeutickou praxi.

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

CENA KURZU:

5 100,00 Kč 4 500,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?