Vztahy a prostor v kontaktní práci – páteřní kurz I

ROZSAH KURZU:

22
vyučovacích hodin

ANOTACE:

Jedná se o první ze tří dílčích kurzů dlouhodobého programu Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I. Jednotlivé dílčí kurzy, které tvoří celek (54 hodin), nabízíme nyní i samostatně, pod vlastní akreditací. Kurz je třídenní, v rozsahu 22 hodin. V případě zájmu se účastník může přihlásit na navazující dílčí kurzy.


Kurz je určen začínajícím pracovníkům, kteří pracují v sociální oblasti metodou kontaktní práce (zejména NZDM, KC, NDC, terénní programy, SAS, sociální pracovníci obcí atp.), nebo se chtějí s touto metodou více seznámit či si upevnit její principy. Kurz je svým obsahem obdobou dřívějšího kurzu Základy nízkoprahových služeb. Účastníci by měli mít již určité praktické zkušenosti, aby v průběhu kurzu mohli přinášet své kazuistiky. Kurz probíhá interaktivní formou a je třeba, aby účastníci měli jistou schopnost sebereflexe, uměli pracovat s kritickými názory. Je vhodné, aby účastníci působící jako pracovníci v sociálních službách již měli ukončený kvalifikační kurz.


Kurz poskytne základní odborný rámec a praktické dovednosti začínajícím pracovníkům, kteří pracují v sociální oblasti metodou kontaktní práce. Účastníci se v kurzu seznamují se základními charakteristikami přirozeného prostředí klientů a tím, jak přirozený prostor strukturuje vlastní kontaktní práci. Další den je zaměřen na samotný kontakt s klientem a je rozdělen na jednotlivé etapy kontaktní práce: oslovení, průběh a ukončení. Tato část kurzu je zaměřena více na praktické dovednosti kontaktních pracovníků. Poslední část je věnována etice a dilematům, které kontaktní pracovník s ohledem na specifika kontaktní práce řeší. Účastníci se zaměří na projednávání a reflexi různých kazuistik, se kterými se kontaktní pracovníci setkávají v přirozeném prostředí klienta.


V místě je možné využít také ubytování – 3lůžkové pokoje, sociální zařízení na chodbě, společná kuchyňka. Ubytování je třeba objednat při přihlašování (340–400 Kč/noc dle obsazenosti pokoje).


Na tento kurz navazují další dva kurzy – Řízení a organizace v kontaktní práci – páteřní kurz I. (16 hodin) a Kontaktní práce ve spolupráci a sítích – páteřní kurz I (16 hodin). Všechny tři kurzy lze absolvovat postupně – každý zvlášť se samostatným osvědčením, nebo najednou v rámci kurzu Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I.

CENA KURZU:

5 100,00 Kč
4 500,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

lektoři:

Mgr. Regina Kuncová

Vystudovala FF UK, obor sociální práce. Už 20 let pracuje v nízkoprahových službách s různými cílovými skupinami. Nejdříve s uživateli drog, poté s dětmi a mládeží, nyní vede komunitní terénní program po dospělé sociálně vyloučené osoby v Praze na Černém Mostě. Působila jako odborná garantka projektů ČAS, věnuje se lektorování kurzů a supervizi.

Mgr. Petr Matoušek

Vystudoval sociální práci bakalářský stupeň na ZČU, poté magisterský stupeň sociologie na FSV UK. Po různých zkušenostech v sociální práci založil spolek Ulice Plzeň. Poté přednášel sociální práci na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a vedl skupiny pro muže mající problém s násilím v Lize otevřených mužů, kde lektoroval o tématu násilí a agrese. V současné době působí na Klinice adiktologie 1. LF UK, lektoruje a provozuje vlastní terapeutickou praxi.

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

CENA KURZU:

5 100,00 Kč 4 500,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

PROČ SE VYPLATÍ
ZAREGISTROVAT?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZAREGISTROVAT?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZAREGISTROVAT?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?