Vztahová vazba v sociálně-právní ochraně dětí

TERMÍN KURZU:

4. 6. 2024 9:00-16:00
5. 6. 2024 9:00-14:00

ROZSAH KURZU:

12
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

ON-LINE

ANOTACE:

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti vztahové vazby a ztrát v životě dítěte. Kurz reaguje na desetiletí výzkumů v oblasti vztahové vazby dítěte, odloučení a ztrát dětí. Zabývat se bude nejenom psychologickými aspekty vztahové vazby, ale především jaký vliv mají poruchy vztahové vazby na chování dítěte a jak v situaci, kdy je indikovaná porucha vztahové vazby, postupovat. Kurz se zaměřuje na metody práce s dětmi s poruchou vztahové vazby a na seznámení s nástroji, s jejichž pomocí lze vztahovou vazbu posilovat. Poslední část kurzu se věnuje procesu truchlení při ztrátě a možnostem, jak dítěti při vyrovnávání se se ztrátou pomoci.


Kurz je určen zejména pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří pracují s dětmi (NZDM, terénní programy pro děti a mládež, SAS, azylové domy), pracovníkům, kteří vykonávají přímou práci s dětmi v jiných sociálních službách a organizacích

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

3 900,00 Kč
3 500,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

14. 5. 2024

lektoři:

Mgr. Zuzana Gheza

Vystudovala sociální práci a sociální antropologii na FFS MU a sociální pedagogiku na UTB ve Zlíně. Od roku 2007 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve 5 let jako sociální pracovnice NZDM Pavlač a poté Sociálně aktivizačního programu. V současnosti působí na pozici vedoucí Centra pro ohroženou rodinu.

Mgr. Zuzana Vopálková

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce na FSS MU. Od roku 2012 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve jako sociální pracovnice v nízkoprahovém klubu, od roku 2018 let v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi. V současnosti je také frekventantkou komplexního psychoterapeutického výcviku. Při lektorování se zaměřuje především na měkké dovednosti pracovníků a pracovnic v systému péče o ohrožené děti.

řekli o nás

Obě lektorky byly velice příjemné a otevřené k diskusi. Velice se mi líbilo, jak na všechny dotazy, postřehy reagovaly a dále je rozvíjely.

listopadu 2023

Vyhovovalo mi tempo, struktura, lektorky a velmi oceňuji videa a práci ve skupinách, kde museli pracovat opravdu všichni.

listopadu 2023

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

14. 5. 2024
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?