Umění rozhovoru

TERMÍN KURZU:

14. 10. 2024 10:00-17:30
15. 10. 2024 9:00-16:30

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Ptáte se na to, jak využít rozhovor s klientem pro užitečnou spolupráci? Nevíte, jak rozhovor začít, jak ho udržet a jak ho ukončit? Řešíte, co dělat, když klient odbočuje od tématu a váš rozhovor se stává rozplizlým? Účastník Mirek nám řekl: "Někdy jsem byl z klientů zoufalý, ale po kurzu mám pocit, že zvládnu posouvat rozhovor směrem k řešení. Pod vedením úžasné lektorky Světlany jsem si mohl různé postupy vyzkoušet. Kurz mi hodně pomohl."


Vzdělávací program je určen pro pracovníky, kteří se chtějí seznámit s tím, jak využít rozhovor s klientem pro nastavení užitečné spolupráce. V rámci kurzu Umění rozhovoru se účastníci seznámí se základní teorií systemického přístupu, která je potřebná k vedení rozhovoru. Kurz se zaměří na to, jak konkrétně využít sebereflexi při práci s klientem. Dále se účastníci dozvědí, jak vypadá profesionální pomáhající rozhovor, jaké jsou jeho fáze a na co se ve které fázi zaměřuje. Dozvědí se, jak vést rozhovor, aby nebyl rozplizlý. Jak začít, udržet a ukončit rozhovor. Jak taktně vstoupit klientovi do řeči apod.


V další části se kurz zabývá tématem práce se zakázkou klienta a jak se posunout od prvotních, často nejasných přání, směrem k měřitelnému cíli. Zaměřuje se na druhy otázek a jejich možnosti využití v rozhovoru, jak formulovat dobrou otázku. Na kurzu si účastníci budou moci vyzkoušet rozhovor zaměřený na formulaci měřitelného cíle. Rozhovor orientovaný na řešení a rozhovor na hledání zdrojů a rozvíjení dosažených úspěchů v klientově příběhu.


Kurz bude reagovat na individuální očekávání účastníků, bude probíhat interaktivní formou, v příjemné spolupracující atmosféře.

Maximální počet účastníků:

15

CENA KURZU:

3 800,00 Kč
3 200,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

23. 9. 2024

lektoři:

Mgr. Světlana Pokorná - Vrablecová

Vystudovala PdF UK v Bratislavě obor sociální práce. Pracovní zkušenosti získala hlavně v přímé práci s lidmi s duševním onemocněním v organizaci, kde pracovala jako vedoucí tréninkové kavárny a posléze na pozici personalistky sdružení. Dále pracovala na pozici vedoucí Sociálně aktivizační služby v organizaci, která poskytuje služby rodinám s dětmi se sluchovým postižením. V současné době působí jako supervizorka, metodička a lektorka vzdělávacích programů pro neziskové organizace, které pracují s různými cílovými skupinami. Ve své práci s lidmi se nechává inspirovat myšlenkovými předpoklady systemického přístupu, který je jí blízký. Ve spolupráci s účastníky vzdělávání se snaží vytvářet příjemné, respektující prostředí, což znamená, že dělají to, co lidem sedí, co potřebují a co považují za užitečné. Ve volném čase se věnuje své rodině, má ráda hudbu, filmy a ráda chodí na procházky.

řekli o nás

Moc děkuji, paní lektorka je velmi sympatická, ačkoliv říká odborné věci, umí je říci jednoduchým způsobem, moc děkuji za kurz, potvrdil mi, že mnoho věcí dělám naštěstí snad dobře.

dubna 2021

Moc se mi líbila práce ve skupinách a příjemná bezpečná atmosféra, kterou lektorka navodila.

listopadu 2020

KLÍČOVÁ SLOVA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

23. 9. 2024
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?