Řízení a organizace v kontaktní práci – páteřní kurz I

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

ANOTACE:

Kurz navazuje na kurz Vztahy a prostor v kontaktní práci – páteřní kurz I. a je druhým dílčím kurzem dlouhodobého kurzu Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I. Absolvování předchozího kurzu je podmínkou účasti v tomto kurzu.
Účastníci si v kurzu ukotví poznatky z předchozího kurzu, rozvinou další kompetence pracovníka pro působení v organizaci zaměřující se na kontaktní práci s klientem. V dalších částech kurzu se pak účastníci seznamují s principy vedení dokumentace, a to z pohledu, jak efektivně dokumentaci psát, ale také, jak v ní číst a získat potřebné informace pro návazné pracovní kroky. Kurz přináší účastníkům základní náhled na fungování organizace z pohledu jeho budoucího směřování, seznamuje účastníky s významem cílů, hodnot, deklarovaných zásad či principů činnosti organizace. Návazně se pak zaměřuje i na všední život v organizaci, způsob sdílení informací, přijímání a plnění úkolů. V kurzu se pracuje s pojmy jako strategické plánování, sociální politika, nejde ale o teoretické výklady těchto pojmů, ale o porozumění jejich důležitosti a smyslu v roli, kterou v organizaci účastník zastává. Práce v týmech zaručuje, že žádná role nebude přehlédnuta. Nedílnou součástí kurzu je i seznámení účastníků s formami možné supervizní podpory v organizaci, stejně tak podpory v oblasti péče o pracovníka – řízení času, další vzdělávání, kariérní postup.


Na tento kurz navazuje další kurz – Kontaktní práce ve spolupráci a sítích – páteřní kurz I (16 hodin). Všechny tři kurzy lze absolvovat postupně – každý zvlášť se samostatným osvědčením, nebo najednou v rámci kurzu Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I.

Účast na kurzu je možná pouze absolventům kurzu Vztahy a prostor v kontaktní práci – páteřní kurz I.

CENA KURZU:

3 900,00 Kč
3 500,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

lektoři:

Mgr. Václava Egermaierová

Vystudovala TF JČU, obor Sociální a charitativní práce a Etika v sociální práci. Na poli nízkoprahových služeb pracuje již deset let, a to především s cílovou skupinou dětí a mládeže v rámci ambulantních i terénních forem práce, aktuálně se zaměřuje na práci s touto cílovou skupinou ve virtuálním prostředí. V současnosti je také projektovou manažerkou neziskové organizace poskytující nejen sociální, ale také doprovázející a vzdělávací služby a preventivní programy. Působí jako lektorka kurzů, auditorka kvality nejen nízkoprahových sociálních služeb.

Mgr. Jakub Havlíček

Vystudoval sociální pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové. V současnosti je vedoucím Adiktologického multidisciplinárního týmu – pilotního projektu v rámci reformy psychiatrické péče. Vedl nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. V přímé práci pracuje především s mladistvými klienty. Dlouhodobě se zaměřuje na oblast managementu v neziskových organizacích poskytujících sociální služby. Je hodnotitelem kvality ČAS.

Mgr. Tomáš Klumpar

Od roku 2008 pracuje v Beztíži, z toho 10 let jako sociální pracovník v NZDM a TP pro děti a mládež, 10 let jako manager. Zabývá se lidskými zdroji, propojováním sociální práce s pedagogikou, podílel se na metodice inovativních přístupů MPSV v práci s mládeží, zkušenosti sbíral také v práci s mládeží v ústavní péči.

Mgr. Petr Matoušek

Vystudoval sociální práci bakalářský stupeň na ZČU, poté magisterský stupeň sociologie na FSV UK. Po různých zkušenostech v sociální práci založil spolek Ulice Plzeň. Poté přednášel sociální práci na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a vedl skupiny pro muže mající problém s násilím v Lize otevřených mužů, kde lektoroval o tématu násilí a agrese. V současné době působí na Klinice adiktologie 1. LF UK, lektoruje a provozuje vlastní terapeutickou praxi.

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

CENA KURZU:

3 900,00 Kč 3 500,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?