Řízení a organizace v kontaktní práci – páteřní kurz I

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

ANOTACE:

Kurz navazuje na kurz Vztahy a prostor v kontaktní práci – páteřní kurz I. a je druhým dílčím kurzem dlouhodobého kurzu Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I. Absolvování předchozího kurzu je podmínkou účasti v tomto kurzu.
Účastníci si v kurzu ukotví poznatky z předchozího kurzu, rozvinou další kompetence pracovníka pro působení v organizaci zaměřující se na kontaktní práci s klientem. V dalších částech kurzu se pak účastníci seznamují s principy vedení dokumentace, a to z pohledu, jak efektivně dokumentaci psát, ale také, jak v ní číst a získat potřebné informace pro návazné pracovní kroky. Kurz přináší účastníkům základní náhled na fungování organizace z pohledu jeho budoucího směřování, seznamuje účastníky s významem cílů, hodnot, deklarovaných zásad či principů činnosti organizace. Návazně se pak zaměřuje i na všední život v organizaci, způsob sdílení informací, přijímání a plnění úkolů. V kurzu se pracuje s pojmy jako strategické plánování, sociální politika, nejde ale o teoretické výklady těchto pojmů, ale o porozumění jejich důležitosti a smyslu v roli, kterou v organizaci účastník zastává. Práce v týmech zaručuje, že žádná role nebude přehlédnuta. Nedílnou součástí kurzu je i seznámení účastníků s formami možné supervizní podpory v organizaci, stejně tak podpory v oblasti péče o pracovníka – řízení času, další vzdělávání, kariérní postup.


Na tento kurz navazuje další kurz – Kontaktní práce ve spolupráci a sítích – páteřní kurz I (16 hodin). Všechny tři kurzy lze absolvovat postupně – každý zvlášť se samostatným osvědčením, nebo najednou v rámci kurzu Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I.

Účast na kurzu je možná pouze absolventům kurzu Vztahy a prostor v kontaktní práci – páteřní kurz I.

CENA KURZU:

3 900,00 Kč
3 500,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

lektoři:

Mgr. Václava Egermaierová

Vystudovala TF JČU, obor Sociální a charitativní práce a Etika v sociální práci. Na poli nízkoprahových služeb pracuje již deset let, a to především s cílovou skupinou dětí a mládeže v rámci ambulantních i terénních forem práce, aktuálně se zaměřuje na práci s touto cílovou skupinou ve virtuálním prostředí. V současnosti je také projektovou manažerkou neziskové organizace poskytující nejen sociální, ale také doprovázející a vzdělávací služby a preventivní programy. Působí jako lektorka kurzů, auditorka kvality nejen nízkoprahových sociálních služeb.

Mgr. Jakub Havlíček

Vystudoval sociální pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové. V současnosti je vedoucím Adiktologického multidisciplinárního týmu – pilotního projektu v rámci reformy psychiatrické péče. Vedl nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. V přímé práci pracuje především s mladistvými klienty. Dlouhodobě se zaměřuje na oblast managementu v neziskových organizacích poskytujících sociální služby. Je hodnotitelem kvality ČAS.

Mgr. Tomáš Klumpar

Od roku 2008 pracuje v Beztíži, z toho 10 let jako sociální pracovník v NZDM a TP pro děti a mládež, 10 let jako manager. Zabývá se lidskými zdroji, propojováním sociální práce s pedagogikou, podílel se na metodice inovativních přístupů MPSV v práci s mládeží, zkušenosti sbíral také v práci s mládeží v ústavní péči.

Mgr. Petr Matoušek

Vystudoval sociální práci bakalářský stupeň na ZČU, poté magisterský stupeň sociologie na FSV UK. Po různých zkušenostech v sociální práci založil spolek Ulice Plzeň. Poté přednášel sociální práci na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a vedl skupiny pro muže mající problém s násilím v Lize otevřených mužů, kde lektoroval o tématu násilí a agrese. V současné době působí na Klinice adiktologie 1. LF UK, lektoruje a provozuje vlastní terapeutickou praxi.

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

CENA KURZU:

3 900,00 Kč 3 500,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

PROČ SE VYPLATÍ
ZAREGISTROVAT?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZAREGISTROVAT?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZAREGISTROVAT?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?