Práce s předsudky v sociálních službách

TERMÍN KURZU:

25. 11. 2024 10:00-17:30

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
učebna SENNO (budova sídla ČAS), Senovážné nám. 24, Praha 1 Web →

ANOTACE:

Setkáváte se s předsudky vůči vašim klientům? Bojujete i vy někdy s předsudky? Účastník Tomáš nám ke kurzu řekl: "Netušil jsem, že se kurz na toto téma dá pojmout zábavnou formou, kurz byl plný nejrůznějších aktivit. Hlásím se hned i na kurz o diskriminaci se stejnou lektorkou."


Stereotypy a předsudky jsou všude kolem nás. Víte, jaké předsudky má většinová společnost k vašim klientům? Víte, jaké předsudky mají klienti k většinové společnosti? Můžete s tím vy, jako kontaktní pracovníci, něco dělat? Jsou všechny předsudky špatné? Víte, jak a proč vznikají? Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku mechanismů jejich vzniku. Zkusíme přijít na to, co ovlivňuje vznik postojů a následného chování podle zažitých sociokulturních vzorců. Podnikněte s námi cestu k novým úhlům pohledu, nebojte se dozvědět něco nového o sobě i druhých.


Na tento kurz navazuje kurz Od předsudku k diskriminaci, který se koná hned následující den.
Přihlaste se na oba kurzy najednou. Z jednodenního kurzu si vytvoříte kurz dvoudenní

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

2 750,00 Kč
2 450,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

4. 11. 2024

lektoři:

Lucie Masopustová

Zajímá se o zážitkovou pedagogiku, neformální vzdělávání, sociokulturní výchovu, seberozvojové a sebezkušenostní metody a psychosomatické disciplíny. Zúčastnila se několika mezinárodních lektorských tréninků „Vzdělání pro sociální spravedlnost“, byla účastnicí mezinárodního projektu Roma Edem „Rovné příležitosti“ – protipředsudková a multikulturní výchova a dále projektů s různými psychologickými přístupy jako Dramaterapie, Arteterapie, Psychodrama, Taneční terapie a jiných. V rámci projektů se podílela na tvorbě metodiky výuky sociokulturních dovedností pro cizince z třetích zemí žijících na území ČR, dále na tvorbě interaktivních stránek prevence sociálně patologických jevů, spolupracovala jako rešeršistka při natáčení dokumentů o drogově závislých, pracovala jako výzkumnice na projektu „Dlouhodobý monitoring situace romských komunit“, vedla výtvarné dílny pro lidi, kteří prodělali psychotická onemocnění, pro děti v pěstounské péči apod. V současné době pracuje na různých projektech pro organizaci Portus Praha, z.ú. Od roku 2013 školí jako lektorka multikulturní a inkluzivní témata a protipředsudkové vzdělávání.

řekli o nás

Byl to pro mě zážitek, který bych doporučila všem lidem, co pracují s lidmi. Nejenom v sociální sféře.

října 2023

S kurzem jsem byla velmi spokojena a oceňuji především techniky a přístup lektorky.

června 2022

Kurz byl pojat velmi zábavnou formou; paní lektorka byla komunikativní a nebylo to jen o vykládání teorie; paní lektorka pro nás měla připraveno mnoho aktivit.

září 2021

Skvělá lektorka, která nenudila. Kurz měl nenásilnou, interaktivní podobu, která mi konvenovala. Těším se na listopadové pokračování.

září 2021

KLÍČOVÁ SLOVA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

4. 11. 2024
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?