Potřeby klientů nízkoprahových služeb (metody vytváření hypotéz o potřebách, vytváření a zpřesňování zakázky)

TERMÍN KURZU:

9. 10. 2024 10:00-18:00
10. 10. 2024 9:00-17:00

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Kolín
Komunitní centrum Kolárka, Na Pustině 1068, Kolín Web →

ANOTACE:

Kurz seznamuje účastníky s problematikou lidských potřeb a potřeb ve vztazích, akcentuje více užívaných přístupů. Na základě sebezkušenosti si účastníci osvojí základy Pesso - Boyden pojetí potřeb. Tato teorie je kotvena do konceptu získané a utvářené identity. Druhá polovina kurzu je zaměřena k osvojení fenomenologického přístupu v kontaktní práci. Účastníci na závěr vytvoří ve skupinách „fenomenologické mapy“ na základě přineseného kazuistického materiálu. Na mapy aplikují své poznatky o potřebách z předchozí části kurzu a pokusí se navrhnout inovativní strategii další práce s klientem, včetně postupů sjednávání individuálního plánu s klientem.

Maximální počet účastníků:

16

CENA KURZU:

3 800,00 Kč
3 200,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

18. 9. 2024

lektoři:

Mgr. Michal Zahradník

Kontaktní pracovník, metodik - vizionář, lektor, supervizor a hravý skeptik. Vystudoval FF v Olomouci, potuloval se a experimentoval v nejrůznějších sociálních světech (učitel, performer, literát, dobrovolník, aktivista...). Od roku 1995 se pohybuje v sociálních službách (sociální asistent, kontaktní pracovník, vedoucí služby, metodik a lektor, odborný ředitel...). Posledních 15 let (OSVČ) – lektor a supervizor. Specializuje se na „měkké“ aspekty kontaktní práce a filozofii oboru. „Semináře a kurzy si vymýšlím a připravuji pro radost, abych se mohl setkávat s lidmi, díky kterým si mohu něco vyzkoušet, promyslet, a hlavně něco se spolu s nimi naučit a zažít.“

řekli o nás

Kurz předčil má očekávání. Lektora je vždycky radost poslouchat.

října 2023

Kurz byl přínosný a naučný.

listopadu 2022

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

18. 9. 2024
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?