Potřeby klientů nízkoprahových služeb II. (zdroje a postupy při plánování vhodných intervencí – inspirace)

TERMÍN KURZU:

12. 11. 2024 10:00-18:00
13. 11. 2024 9:00-17:00

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Kolín
Komunitní centrum Kolárka, Na Pustině 1068, Kolín Web →

ANOTACE:

Kurz navazuje na Kurz Potřeby klientů nízkoprahových služeb. Cílem je prohloubit porozumění konceptu PSB potřeb, fenomenologického přístupu a naučit se je využívat v běžné praxi při vytváření hypotéz o potřebách a plánování vlastních intervencí. Kurz pracuje s konkrétními kazuistikami i s aktuální zkušeností účastníků. Frekventanti budou vybaveni základními doporučeními pro vedení případové práce ve svém týmu. Závěrem kurz nabízí celostní pohled na klienta v jeho životních kontextech jako „komplexní systém“ a nabízí frekventantům koncept pákových bodů jako inspiraci při navozování změn.


Podmínkou účasti je absolvování kurzu Potřeby klientů nízkoprahových služeb (organizováno ČAS, IKP) nebo Kompetence ke kontaktní práci - výcvik (ČAS)

Maximální počet účastníků:

16

CENA KURZU:

3 800,00 Kč
3 200,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

22. 10. 2024

lektoři:

Mgr. Michal Zahradník

Kontaktní pracovník, metodik - vizionář, lektor, supervizor a hravý skeptik. Vystudoval FF v Olomouci, potuloval se a experimentoval v nejrůznějších sociálních světech (učitel, performer, literát, dobrovolník, aktivista...). Od roku 1995 se pohybuje v sociálních službách (sociální asistent, kontaktní pracovník, vedoucí služby, metodik a lektor, odborný ředitel...). Posledních 15 let (OSVČ) – lektor a supervizor. Specializuje se na „měkké“ aspekty kontaktní práce a filozofii oboru. „Semináře a kurzy si vymýšlím a připravuji pro radost, abych se mohl setkávat s lidmi, díky kterým si mohu něco vyzkoušet, promyslet, a hlavně něco se spolu s nimi naučit a zažít.“

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

22. 10. 2024
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?