Od předsudku k diskriminaci

TERMÍN KURZU:

13. 6. 2023 10:00-18:00

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Chcete si vyzkoušet, jaké to je, být diskriminován? Chcete se naučit rozpoznat předsudečné chování? "Jsem ráda, že jsem absolvovala oba kurzy, protože mi to v mnohém otevřelo oči. Chování některých lidí, které jsem dříve přehlížela, najednou vnímám úplně jinak. A ani mě nenapadlo, jak lehce může člověk jinému ublížit", reagovala na kurz účastnice Bára.


Podmínkou účasti na tomto kurzu je absolvování kurzu Práce s předsudky v sociálních službách, který se koná předchozí den.


Na kurzu navážeme na mechanismy vzniku předsudků k minoritním skupinám. Myslíte si, že jste nikdy nebyli diskriminováni? Pojďte si vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je. Společně pojmenujeme druhy a fáze diskriminace, jejich společenskou nebezpečnost i příklady z historie. Budeme se zabývat teorií nálepkování a sebenaplňující předpovědí, tzv. pygmalionským efektem. Vyzkoušíte si techniky, které přispívají ke zdravé interakci mezi jedinci a mohou eliminovat předsudečné chování. Zaměříme se na rozvoj takových dovedností, které vám pomohou takové chování rozpoznat, pochopit jeho příčiny a nalézat řešení. Nebojte se hledat nový úhel pohledu!

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

2 550,00 Kč
2 250,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

8. 6. 2023

lektoři:

Lucie Masopustová

Zajímá se o zážitkovou pedagogiku, neformální vzdělávání, sociokulturní výchovu, seberozvojové a sebezkušenostní metody a psychosomatické disciplíny. Zúčastnila se několika mezinárodních lektorských tréninků „Vzdělání pro sociální spravedlnost“, byla účastnicí mezinárodního projektu Roma Edem „Rovné příležitosti“ – protipředsudková a multikulturní výchova a dále projektů s různými psychologickými přístupy jako Dramaterapie, Arteterapie, Psychodrama, Taneční terapie a jiných. V rámci projektů se podílela na tvorbě metodiky výuky sociokulturních dovedností pro cizince z třetích zemí žijících na území ČR, dále na tvorbě interaktivních stránek prevence sociálně patologických jevů, spolupracovala jako rešeršistka při natáčení dokumentů o drogově závislých, pracovala jako výzkumnice na projektu „Dlouhodobý monitoring situace romských komunit“, vedla výtvarné dílny pro lidi, kteří prodělali psychotická onemocnění, pro děti v pěstounské péči apod. V současné době pracuje na různých projektech pro organizaci Portus Praha, z.ú. Od roku 2013 školí jako lektorka multikulturní a inkluzivní témata a protipředsudkové vzdělávání.

řekli o nás

Kurz byl velice příjemný, bylo tam bezpečné prostředí a hry byly skvělé.

října 2023

Skvěle povedený kurz!

listopadu 2021

KLÍČOVÁ SLOVA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

8. 6. 2023

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?