Možnosti práce s předluženým klientem v praxi

TERMÍN KURZU:

29. 11. 2024 10:00-17:30

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
učebna SENNO (budova sídla ČAS), Senovážné nám. 24, Praha 1 Web →

ANOTACE:

Získejte praktické informace o tom, jak pracovat s klienty sociálních služeb, kteří se potýkají s předlužením. Kurz je určen pro pracovníky v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby a další pomáhající pracovníky, kteří chtějí získat základní informace o dluhové problematice.
Stav předlužení je jedním z nejčastějších problémů, se kterými se sociální pracovníci u svých klientů setkávají. Příčiny jeho vzniku jsou různé, následky však bývají podobné – klient postupně ztrácí přehled o tom, jak jeho aktuální situace vypadá, možností řešení ubývá, a naopak dluhy narůstají. Ve vzdělávacím kurzu srozumitelným způsobem probereme základy aktuální právní úpravy této problematiky, seznámíme se se současnou praxí a hlavně zjistíte, jak můžete předluženým klientům své sociální služby pomoci.

Maximální počet účastníků:

18

CENA KURZU:

2 750,00 Kč
2 450,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

8. 11. 2024

lektoři:

Mgr. Kristýna Schreilová

Sociální pracovnice – poradkyně občanské poradny, lektorka seminářů a kurzů s dluhovou tématikou pro laickou i odbornou veřejnost a seminářů finanční gramotnosti pro děti.

Mgr. Petra Skuhrová

Absolventka Fakulty sociálních věd UK, obor veřejná a sociální politika. Od roku 2010 do současnosti pracuje jako poradkyně v Občanské poradně Společnou cestou. V rámci své pozice spolupracuje s kolegy z programu azylového ubytování a aktivizace rodin. Od roku 2010 se zároveň věnuje lektorování kurzů a seminářů zaměřených na posílení finanční gramotnosti dětí a mladistvých. Také vede kurzy a semináře s dluhovou problematikou určené sociálním a pedagogickým pracovníkům.

řekli o nás

Líbila se mi praktičnost a srozumitelnost kurzu, kdy vycházím z porovnání s jiným kurzem s podobným tématem, který byl příliš odborný, a tedy pro mě těžko stravitelný.

prosince 2022

Děkuji za vhled do tématu. I když je složité, odnesla jsem si z něj základní vhled do problematiky.

prosince 2022

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

8. 11. 2024
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?