Kontaktní práce ve spolupráci a sítích – páteřní kurz I

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

ANOTACE:

Kurz navazuje na kurzy Vztahy a prostor v kontaktní práci a Řízení a organizace v kontaktní práci – páteřní kurz I. a je třetím (posledním) dílčím kurzem dlouhodobého kurzu Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I. Absolvování předchozích kurzů je podmínkou účasti v tomto kurzu.


Cílem kurzu je ukotvit poznatky z předchozího kurzu, rozvinout další kompetence pracovníka pro působení v organizaci zaměřující se na kontaktní práci s klienty služby. Kurz je navázán na výstupy předchozího kurzu a účastníci v jeho úvodu reflektují svoji individuální (či skupinovou) práci na úkolu, který z předcházejícího setkání vyplynul (organizace, dokumentace, etika kontaktní práce). V rámci kurzu se účastníci seznamují se systémem sociálních, odborných i veřejných služeb a politik, které se dotýkají výkonu kontaktní sociální práce, a to jak na lokální, tak regionální a státní úrovni. Pozornost je věnována především propojování a spolupráci různých institucí tak, aby byla vytvořena funkční regionální síť. V průběhu kurzu budou vysvětleny provazby mezi jednotlivými úrovněmi, možnosti jejich vzájemného propojování a ovlivňování (od case managementu až po strategické plány a koncepce). Důraz bude kladen na porozumění všech vazeb v závislosti na roli, kterou v organizaci účastník zastává. Práce v týmech zaručuje, že žádná role nebude přehlédnuta. Poslední část kurzu věnována výkonu profesní role a profesních hranic pracovníka jako nezbytné součásti tohoto systému.

Účast na kurzu je možná pouze absolventům kurzu Vztahy a prostor v kontaktní práci a Řízení a organizace v kontaktní práci – páteřní kurz I.

CENA KURZU:

3 900,00 Kč
3 500,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

lektoři:

Petr Hampacher DiS.

Sociální pedagog, lektor, metodik sociálních služeb. Pracuje v Majáku Liberec s rizikovou mládeží a dospělými v nízkoprahových sociálních službách, poradenských a probačních programech. Dlouhodobě se věnuje sociálně-právní problematice trestání mladistvých a tématu agrese a násilí. Lektoruje témata sociální a sociálně-právní problematiky, sociálních patologií a standardů a kvality služeb.

Mgr. Petr Matoušek

Vystudoval sociální práci bakalářský stupeň na ZČU, poté magisterský stupeň sociologie na FSV UK. Po různých zkušenostech v sociální práci založil spolek Ulice Plzeň. Poté přednášel sociální práci na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a vedl skupiny pro muže mající problém s násilím v Lize otevřených mužů, kde lektoroval o tématu násilí a agrese. V současné době působí na Klinice adiktologie 1. LF UK, lektoruje a provozuje vlastní terapeutickou praxi.

Mgr. Věra Růžičková

Vystudovala FSS MU obor Psychologie – Sociální práce a sociální politika. Od roku 2003 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve 10 let jako vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač v brněnské sociálně vyloučené lokalitě, v současnosti na pozici odborné ředitelky služeb. Je také hodnotitelkou kvality ČAS.

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

CENA KURZU:

3 900,00 Kč 3 500,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?