Kontaktní práce ve spolupráci a sítích – páteřní kurz I

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

ANOTACE:

Kurz navazuje na kurzy Vztahy a prostor v kontaktní práci a Řízení a organizace v kontaktní práci – páteřní kurz I. a je třetím (posledním) dílčím kurzem dlouhodobého kurzu Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I. Absolvování předchozích kurzů je podmínkou účasti v tomto kurzu.


Cílem kurzu je ukotvit poznatky z předchozího kurzu, rozvinout další kompetence pracovníka pro působení v organizaci zaměřující se na kontaktní práci s klienty služby. Kurz je navázán na výstupy předchozího kurzu a účastníci v jeho úvodu reflektují svoji individuální (či skupinovou) práci na úkolu, který z předcházejícího setkání vyplynul (organizace, dokumentace, etika kontaktní práce). V rámci kurzu se účastníci seznamují se systémem sociálních, odborných i veřejných služeb a politik, které se dotýkají výkonu kontaktní sociální práce, a to jak na lokální, tak regionální a státní úrovni. Pozornost je věnována především propojování a spolupráci různých institucí tak, aby byla vytvořena funkční regionální síť. V průběhu kurzu budou vysvětleny provazby mezi jednotlivými úrovněmi, možnosti jejich vzájemného propojování a ovlivňování (od case managementu až po strategické plány a koncepce). Důraz bude kladen na porozumění všech vazeb v závislosti na roli, kterou v organizaci účastník zastává. Práce v týmech zaručuje, že žádná role nebude přehlédnuta. Poslední část kurzu věnována výkonu profesní role a profesních hranic pracovníka jako nezbytné součásti tohoto systému.

Účast na kurzu je možná pouze absolventům kurzu Vztahy a prostor v kontaktní práci a Řízení a organizace v kontaktní práci – páteřní kurz I.

CENA KURZU:

3 900,00 Kč
3 500,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

lektoři:

Petr Hampacher DiS.

Sociální pedagog, lektor, metodik sociálních služeb. Pracuje v Majáku Liberec s rizikovou mládeží a dospělými v nízkoprahových sociálních službách, poradenských a probačních programech. Dlouhodobě se věnuje sociálně-právní problematice trestání mladistvých a tématu agrese a násilí. Lektoruje témata sociální a sociálně-právní problematiky, sociálních patologií a standardů a kvality služeb.

Mgr. Petr Matoušek

Vystudoval sociální práci bakalářský stupeň na ZČU, poté magisterský stupeň sociologie na FSV UK. Po různých zkušenostech v sociální práci založil spolek Ulice Plzeň. Poté přednášel sociální práci na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a vedl skupiny pro muže mající problém s násilím v Lize otevřených mužů, kde lektoroval o tématu násilí a agrese. V současné době působí na Klinice adiktologie 1. LF UK, lektoruje a provozuje vlastní terapeutickou praxi.

Mgr. Věra Růžičková

Vystudovala FSS MU obor Psychologie – Sociální práce a sociální politika. Od roku 2003 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve 10 let jako vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač v brněnské sociálně vyloučené lokalitě, v současnosti na pozici odborné ředitelky služeb. Je také hodnotitelkou kvality ČAS.

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

CENA KURZU:

3 900,00 Kč 3 500,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

PROČ SE VYPLATÍ
ZAREGISTROVAT?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZAREGISTROVAT?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZAREGISTROVAT?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?