Kontaktní práce s migranty

TERMÍN KURZU:

10. 6. 2024 10:00-17:30

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
učebna SENNO (budova sídla ČAS), Senovážné nám. 24, Praha 1 Web →

ANOTACE:

Pracujete s migranty? Potřebujete širší kontext týkající se cizinecké problematiky? Jak s migranty ve vaší službě pracovat?


Jednodenní vzdělávací kurz reaguje na poptávku kontaktních pracovníků a pracovnic zejména ze služeb sociální prevence a sociálního poradenství, jejichž primární cílovou skupinou nejsou migranti a migrantky, ale kteří se s nimi při své práci potkávají, nebo je chtějí oslovit s nabídkou služeb. Typicky se jedná například o adiktologické služby, terénní služby pro osoby bez přístřeší, NZDM, terénní služby pro pracovnice v sexbyznysu a další. Cílem kurzu je identifikace nástrojů umožňujících navázání kvalitní spolupráce s migranty a migrantkami těmto službám. Kurz přináší stručný přehled historie migrace do ČR, potřebný pro pochopení souvislostí a prostředí, v němž se migranti, které potkáváme v terénu, pohybují. Po vysvětlení příslušné terminologie a základní legislativy týkající se cizinecké problematiky kurz následně propojuje obecné metody a techniky kontaktní práce s tímto migračním kontextem. Specifika kontaktní práce s migranty lektor společně s účastníky pojmenovává a v teoretické i praktické části kurzu se účastníci učí s těmito specifiky vhodně pracovat a vybrat optimální řešení pro svůj typ sociální služby. Důraz je přitom kladen zejména na prvokontakt a budování kvalitního vztahu s uživateli služby-migranty. Kromě kontaktní práce s dospělými uživateli služby kurz zohledňuje i specifika práce s dětmi a mladistvými z migrantských komunit.

Maximální počet účastníků:

16
Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

CENA KURZU:

2 750,00 Kč
2 450,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

20. 5. 2024

lektoři:

Mgr. Michal Krebs

Od roku 2006 působí v sociálních službách jako pracovní poradce, terénní sociální pracovník a od roku 2015 také jako vedoucí dvou sociálních týmů. Jeho tým získal ocenění ČASovaná bota v kategorii Tým roku 2016. Samostatně lektoruje v oblasti bezpečnostních procesů a eliminace rizik při práci s klienty a v oblasti terénní sociální práce. Má za sebou roční sebezkušenostní výcvik v kontaktní práci od ČASu a řadu kurzů zaměřených na komunikaci s klienty a klientkami, podporu jejich silných stránek, integraci cizinců, krizovou intervenci, řízení lidských zdrojů a supervizi. Poskytuje individuální a týmovou/skupinovou případovou supervizi.

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

20. 5. 2024
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?