Jak získat do týmu ty správné lidi… (v pomáhajících profesích)

TERMÍN KURZU:

23. 5. 2024 10:00-17:30

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
učebna SENNO (budova sídla ČAS), Senovážné nám. 24, Praha 1 Web →

ANOTACE:

Vyznáte se v kandidátech? Odhadnete, kdo vchází do dveří? Chcete tým, který vydrží roky? Jak říct těm správným kandidátům, že je u nás chceme? Koho potřebuji na pozici a jak ho seženu? Co udělat, aby ti noví vydrželi?


Lidské zdroje jsou základními pilíři práce v každém oboru a o to více v pomáhajících profesích. Vytvořit fungující tým je v období ekonomické konjuktury náročný úkol. Účastníci kurzu se seznámí s personálním marketingem aplikovatelným v praxi sociálních služeb, seznámí se s příklady dobré praxe i častých chyb formou prezentace příkladů organizace, kde lektoři působí, i prostřednictvím řízené diskuze. Získají teoretický vhled do životního cyklu personálního marketingu, budou hodnotit aktuální stav personalistiky své organizace skrze bilanční kruh, sestaví si akční plán rozvoje. Zásadní část kurzu je věnována technikám náboru (způsoby inzerce, komunikační kanály a PR), výběru (nastavování kritérií, skládání hodnotitelského týmu, nácvik pozorování a hodnocení) včetně detailního představení metody assesment centrum, a v neposlední řadě stabilizaci pracovníků (mentoring, metodika, rituály atd.).


Kurz je založen na jedinečné dlouhodobé praktické spolupráci odborníků z teorie personalistiky, jejich zkušeností z oblasti byznysu a s managementem zavedené organizace na poli pomáhajících profesí. Díky tomu přináší nové pohledy vyzkoušené v praxi.


Kurz vedou vždy dva lektoři.


Kurz je určen pro pracovníky, kteří působí na vedoucích pozicích.

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

3 000,00 Kč
2 600,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

22. 5. 2024

lektoři:

PhDr. Jan Gruber PhD.

Pracuje jako konzultant, diagnostik a lektor v oblasti aplikované psychologie práce. Diagnostikoval více jak 6 000 kandidátů a zaměstnanců, formou Assessment a Development center a individuální diagnostiky. Kromě komerčních projektů pracuje pro neziskové organizace, s Beztíží spolupracuje cca 12 let. Publikoval dvě knihy z oboru, přednáší na vysokých školách.

Mgr. Tomáš Klumpar

Od roku 2008 pracuje v Beztíži, z toho 10 let jako sociální pracovník v NZDM a TP pro děti a mládež, 10 let jako manager. Zabývá se lidskými zdroji, propojováním sociální práce s pedagogikou, podílel se na metodice inovativních přístupů MPSV v práci s mládeží, zkušenosti sbíral také v práci s mládeží v ústavní péči.

KLÍČOVÁ SLOVA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

22. 5. 2024

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?