Jak vést malý tým I.

TERMÍN KURZU:

20. 5. 2024 10:00-17:30
21. 5. 2024 9:00-16:30

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Začínáte s vedením lidí, nebo už ve své službě tým vedete? Potřebujete si upevnit některé své dovednosti? Chcete si některé postupy prakticky vyzkoušet? Účastnice Karolína nám po kurzu řekla: "Pro mě byl kurz skvělý v tom, že jsem se dozvěděla plno informací, které mi pomůžou při vedení týmu - jak lépe komunikovat, motivovat, důvěřovat. A leccos jsem si mohla i vyzkoušet. Kurz budu určitě doporučovat".


Kurz je určen pro účastníky, kteří začínají s vedením lidí a potřebují podporu v tom, jak na to jít, ale také pro ty, kteří tým vedou déle, a chtějí si upevnit své dovednosti a zároveň si rozšířit své dosavadní znalosti. Na kurzu se účastníci dozvědí, kdo je vedoucí malého týmu, co by měl znát, umět a dělat. Účastníci dostanou informace, co je malý tým a jak s ním pracovat, budou diskutovat o užitečných premisách pro vedení lidí. Kurz se dále zaměří na to, co jsou společné týmové hodnoty a přesvědčení a jak je budovat, jak podpořit samostatnost a zodpovědnost lidí v týmu. Společně se také účastníci věnují tomu, jak řešit konflikty v týmu konstruktivním způsobem.


Na kurzu si dále vyzkoušejí, jak nahlížet na své dovednosti vedení lidí a budou hledat možnosti k jejich zlepšení. Účastníci si také vytvoří symboly pro důležité týmové hodnoty. Kurz bude reagovat na individuální očekávání účastníků, bude probíhat interaktivní formou, v příjemné spolupracující atmosféře.

Maximální počet účastníků:

15

CENA KURZU:

3 800,00 Kč
3 200,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

29. 4. 2024
KURZ OBSAZEN

lektoři:

Mgr. Světlana Pokorná - Vrablecová

Vystudovala PdF UK v Bratislavě obor sociální práce. Pracovní zkušenosti získala hlavně v přímé práci s lidmi s duševním onemocněním v organizaci, kde pracovala jako vedoucí tréninkové kavárny a posléze na pozici personalistky sdružení. Dále pracovala na pozici vedoucí Sociálně aktivizační služby v organizaci, která poskytuje služby rodinám s dětmi se sluchovým postižením. V současné době působí jako supervizorka, metodička a lektorka vzdělávacích programů pro neziskové organizace, které pracují s různými cílovými skupinami. Ve své práci s lidmi se nechává inspirovat myšlenkovými předpoklady systemického přístupu, který je jí blízký. Ve spolupráci s účastníky vzdělávání se snaží vytvářet příjemné, respektující prostředí, což znamená, že dělají to, co lidem sedí, co potřebují a co považují za užitečné. Ve volném čase se věnuje své rodině, má ráda hudbu, filmy a ráda chodí na procházky.

řekli o nás

Kurz byl pro mě sebezkušenostním, na chvíli se zastavit a zamyslet nad tím, jak to doopravdy chci, jaká bych měla být. Zážitkovou formou podané informace. Sdílení praxe s ostatními i s lektorkou jsou to nejvíc. Příjemná atmosféra, pocit bezpečí. Budu doporučovat dále. DĚKUJI!

září 2022

Vyzdvihují práci paní lektorky – různorodé metody, propojení teorie s praxí, aktivní zapojeni účastníků kurzu. Nikdo nebyl do ničeho nucen, všichni pracovali, protože chtěli. Paní lektorka pokládá správně štouravé otázky, díky kterým si dojdeme k jádru věci, dojde k uvědomění.

května 2022

Kurz byl i přes online formu skvělý, pro větší zapojení všech zúčastněných a větší efektivitu by možná byla vhodnější trochu menší kapacita účastníků online verze, překvapilo mě ale, jak byl i přes velký počet účastníků kurz interaktivní a zábavný.

října 2020

KLÍČOVÁ SLOVA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

29. 4. 2024
KURZ OBSAZEN

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?