Jak na prevenci v NZDM?

TERMÍN KURZU:

10. 5. 2024 10:00-18:00

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Brno
Ratolest, tř. Kpt. Jaroše 7b (vchod z Koliště 13) Web →

ANOTACE:

Hledáte inspiraci pro práci s preventivními tématy v NZDM? Docházejí vám nápady? Chcete zaujmout své klienty různými formami? Účastník Petr se s námi podělil o svůj dojem z kurzu: "Nejlepší byli zkušenosti lektorů z praxe a možnost sdílení s ostatními účastníky. Už se těším, co v klubu vyzkouším".


Kurz slouží začínajícím pracovníkům jako vstupní brána do práce s preventivními tématy v NZDM. Zkušenějším pracovníkům nabízí rozšíření vědomostí a znalostí v oblasti preventivní práce s klienty. Budeme se věnovat formám, které lze pro preventivní práci využít, tak, aby byly pro klienty atraktivní, jak nad různými pojetími samotných aktivit přemýšlet, na co se soustředit (se zaměřením – „diskusí“ – jaký má v současné době prevence v NZDM rozměr, jak různá zařízení, služby a každý sám za sebe k tomuto tématu přistupujeme, co se do prevence promítá, co vnímáme jako historicky zažité, funkční nebo naopak problematické, jak se prevence v čase proměňuje, co ovlivňuje její přínosnost, v čem vidíme rezervy a budoucí výzvy).


Nabídneme pojetí prevence pro všechny formy poskytování služby – terén, klub i online prostor. Stěžejní částí kurzu je prostor pro samotné tvoření jednotlivých preventivních programů pro různé formy služby, kdy si na jednotlivých případech ukážeme, jak lze preventivní témata zpracovávat.

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

2 750,00 Kč
2 450,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

6. 5. 2024

lektoři:

Bc. Barbora Peterková

Sociální pracovnice a zástupce vedoucího Nízkoprahového klubu Likusák Ratolesti Brno, z.s. Vystudovala Sociální pedagogiku a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Práci s dětmi a mládeží na klubu, v terénu a online se věnuje od roku 2015. Zaměřuje se na spolupráci při realizaci obecně prospěšných prací a společensky prospěšné činnosti ve službě, zajištění spolupráce s Terénními programy Podaných rukou, zastupuje službu na nadregionální pracovní skupině Fórum terénní práce, podílí se na realizaci projektů a na příspěvcích do odborných metodik a médií atd.

řekli o nás

Kurz byl velmi praktický. Líbil se mi prostor pro sdílení zkušeností mezi účastníky.

listopadu 2023

Hodně mi dal rozhovor s ostatními kolegy z jiných zařízení.

října 2022

Lektoři byli skvělí. Je znát velká praxe z oboru. Zodpovídali všechny otázky srozumitelně a lidsky. Přinášeli do debaty skvělé poznatky a zkušenosti z praxe. Celé školení hodnotím velice kladně. Jedno z nejlepších a nejpřínosnějších školení za dlouhou dobu. Odnáším si skvělé nápady a motivaci pro práci nejen s klienty ale i sama na sobě. Uvítala bych další témata školení určené výhradně pro nízkoprahy.

května 2021

Kurz byl velmi vydařený, příjemná společnost.

listopadu 2020

KLÍČOVÁ SLOVA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

6. 5. 2024

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?