Individuální plánování v nízkoprahových službách

TERMÍN KURZU:

3. 10. 2023 10:00-18:00
4. 10. 2023 9:00-17:00

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Lektor vyvíjí od roku 2006 metody, jakými nízkoprahové služby mohou naplňovat standardy kvality sociálních služeb v oblasti jednání se zájemcem, uzavírání dohod a individuálního plánování. Tyto metody jsou prověřeny praxí i inspekcemi (např. dohodoplánování, rozhovor o životě a cíli spolupráce, záznamy IP ve stylu Příběh, Úkol, Tady a teď, Koloběh – cyklický evaluační model.)
Kurz směřuje k tomu, aby si pracovníci zvědomili, že individuální plánování je vlastně strukturované přemýšlení o klientech. Účastníci semináře typicky po jeho skončení hodnotí individuální plánování jako proces, který dlouhodobě intuitivně dělají a mají chuť jej využívat a rozvíjet jako smysluplný nástroj pro dosahování přínosu pro klienty svého zařízení.
Účastníci si na kurzu vytvoří záznamy individuálních plánů vlastních klientů.


Kurz je určen pro pracovníky v přímé práci, i pro vedoucí a metodiky služeb v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby, pracovníky pracujícími s uživateli drog, s osobami bez přístřeší a s osobami pracujícími v sexbyznysu, tj. pracovníkům kontaktních center, terénních programů, nízkoprahových denních center a také pracovníkům v noclehárnách a azylových domech.


Pokud máte vlastní notebook, vezměte jej s sebou. Při skupinových cvičeních bude velkou výhodou.

Maximální počet účastníků:

20
Pokud si můžete vzít na kurz notebook, bude se vám při skupinových aktivitách hodit.

CENA KURZU:

3 600,00 Kč
3 000,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

12. 9. 2023

lektoři:

Ing. Mgr. Aleš Herzog

Od roku 1998 pracuje v nízkoprahových službách. Od roku 2007 let vede Terénní programy SANANIM pracující s lidmi injekčně užívajícími drogy v Praze. Pracoval také v nízkoprahovém klubu PVC a v terénním programu v Blansku. Působil jako inspektor sociálních služeb. Dlouhodobě se zabývá oblastí individuálního plánování.

řekli o nás

Kurz byl velmi zajímavý a přinesl mi mnoho užitečných informací.

září 2022

Oceňuji prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s ostatními službami.

září 2022

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

12. 9. 2023

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?