Individuální plánování v nízkoprahových službách

TERMÍN KURZU:

17. 5. 2023 10:00-18:00
18. 5. 2023 9:00-17:00

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Lektor vyvíjí od roku 2006 metody, jakými nízkoprahové služby mohou naplňovat standardy kvality sociálních služeb v oblasti jednání se zájemcem, uzavírání dohod a individuálního plánování. Tyto metody jsou prověřeny praxí i inspekcemi (např. dohodoplánování, rozhovor o životě a cíli spolupráce, záznamy IP ve stylu Příběh, Úkol, Tady a teď, Koloběh – cyklický evaluační model.)
Kurz směřuje k tomu, aby si pracovníci zvědomili, že individuální plánování je vlastně strukturované přemýšlení o klientech. Účastníci semináře typicky po jeho skončení hodnotí individuální plánování jako proces, který dlouhodobě intuitivně dělají a mají chuť jej využívat a rozvíjet jako smysluplný nástroj pro dosahování přínosu pro klienty svého zařízení.
Účastníci si na kurzu vytvoří záznamy individuálních plánů vlastních klientů.


Kurz je určen pro pracovníky v přímé práci, i pro vedoucí a metodiky služeb v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby, pracovníky pracujícími s uživateli drog, s osobami bez přístřeší a s osobami pracujícími v sexbyznysu, tj. pracovníkům kontaktních center, terénních programů, nízkoprahových denních center a také pracovníkům v noclehárnách a azylových domech.


Pokud máte vlastní notebook, vezměte jej s sebou. Při skupinových cvičeních bude velkou výhodou.

Maximální počet účastníků:

20
Pokud si můžete vzít na kurz notebook, bude se vám při skupinových aktivitách hodit.

CENA KURZU:

3 600,00 Kč
3 000,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

10. 5. 2023

lektoři:

Ing. Mgr. Aleš Herzog

Od roku 1998 pracuje v nízkoprahových službách. Od roku 2007 let vede Terénní programy SANANIM pracující s lidmi injekčně užívajícími drogy v Praze. Pracoval také v nízkoprahovém klubu PVC a v terénním programu v Blansku. Působil jako inspektor sociálních služeb. Dlouhodobě se zabývá oblastí individuálního plánování.

řekli o nás

Kurz pro mne byl obrovským přínosem, touto cestou bych chtěla ještě jednou lektorovi poděkovat.

října 2023

Oceňuju především možnost pracovat na konkrétních kazuistických věcech, díky kterým jsme měli možnost přemýšlet jinak na klientskou stránkou věci.

srpna 2023

Kurz se mi líbil. Fajn rozvrhnutá témata a kolektivní práce pracovníků stejné služby.

dubna 2023

Jako výbornou pomůcku oceňuju možnost lektora psát vše na PC a okamžitě promítat na zeď a dále s textem pracovat. Skvělá, názorná ukázka i jak pracovat např. s mapováním situace klienta a hledáním definice nepříznivé sociální situace.

března 2023

Kurz byl velmi zajímavý a přinesl mi mnoho užitečných informací.

září 2022

Oceňuji prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s ostatními službami.

září 2022

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

10. 5. 2023

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?