Duševní zdraví dětí a dospívajících – zvyšování psychické odolnosti

TERMÍN KURZU:

22. 5. 2024 10:00-18:00

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Chcete rozvinout schopnost zvyšování psychické odolnosti jak u sebe, tak svých klientů? Chcete získat nástroje pro podporu psychické odolnosti klientů? Kurz svým obsahem rozvíjí vzdělávací program Duševní zdraví dětí a dospívajících a jeho prevence – základní přehled.


Účastníci kurzu získají základní vědomosti o duševním zdraví, o faktorech, které se podílejí na prevenci duševního zdraví a faktorech, které podporují vznik duševního onemocnění. Získáte přehled důležitých pilířů vývoje struktury osobnosti, seznámíte se se základnímu pilíři funkční výchovy a přístupu k dětem. Budete se zabývat duševním onemocněním, jak rozpoznat první signály, jak komunikovat s dítětem, u kterého se rozvíjí duševní onemocnění, jak mu z pozice sociálního pracovníka (a PSS) můžeme pomoct, jak komunikovat s rodinou, popřípadě, kde vyhledat následnou odbornou pomoc. Součástí výuky budou základní informace o úzkostných a depresivních poruchách. Účastníci si prohloubí znalosti v oblasti prevence duševního zdraví, jak se může o sebe postarat samo dítě/dospívající, jak o sebe pečovat. Důležitou součástí duševního zdraví je psychická odolnost. Součástí kurzu budou i znalosti z oblasti psychické odolnosti a její zvyšování. Účastníci se obeznámí se základními pojmy sebereflexe, mentalizace a emoční inteligence. Kurz je určen jak sociálním pracovníkům, tak pracovníkům v sociálních službách, obě pozice pracují s cílovou skupinou a je nezbytné, aby obě pozice mohly získat informace a dovednosti určené k posilování psychické odolnosti dětí v krizi a zároveň byli schopní se podílet na prevenci duševního zdraví dětí a dospívajících. Kurz není zaměřen terapeuticky, ale informačně, má za cíl prohloubit znalosti SP a PSS a zvýšit jejich senzitivitu a informovanost k tématu.

Maximální počet účastníků:

30

CENA KURZU:

2 900,00 Kč
2 550,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

20. 5. 2024

lektoři:

MUDr. Lucia Vašková

Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, specializuje se na dětskou psychiatrii. Osm let pracovala jako dětský psychiatr v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Následně jako vedoucí lékař pro pedopsychiatrickou ambulanci v Institutu neuropsychiatrické péče (INEP). Absolvovala 4letý sebezkušenostní vzdělávací výcvik praktické životní filozofie Principy života®, od roku 2010 je i jeho lektorkou. Semináře osobnostního rozvoje jsou orientovány na práci s emocemi, pochopení vlastních omezujících vzorců a představ, hledání cesty ke zvýšení psychické odolnosti, budování osobnosti a ke zlepšení fungování v mezilidských vztazích. V průběhu studií absolvovala studijní stáž na Mayo Clinic, Rochester, USA a na Univerzitě v Soluni, Řecko. V letech 2010–2012 pracovala na mezinárodních projektech v rámci organizace Evropské federace mladých psychiatrů (EFPT), v období 2011–2012 byla členkou výboru EFPT za sekci dětské a dorostové psychiatrie. V roce 2011 absolvovala kurz Časová osa v Institutu rodinné terapie Lirtaps. V roce 2012 absolvovala Leadership Course pod vedením prof. MUDr. Normana Sartoria v Minsku. Je spoluautorkou knihy Je mi padesát – no a?, kterou napsala spolu se svojí matkou. Kniha je zaměřena na mezigenerační a partnerské vztahové problémy. Aktuálně je součástí projektů v rámci reformy psychiatrie, působí v CDZ v Berouně Pro Zdraví 21 a v Praze v CDZ, které je součástí Domu tří přání. Má svoji soukromou praxi v Centru zvyšování psychické odolnosti, kde se věnuje jak dětem, tak jejich rodičům. Spolu s manželem vedou partnerskou poradnu a vyučují semináře zaměřené na partnerské vztahy a na výchovu dětí a na semináře osobnostního rozvoje.

řekli o nás

Vše bylo nadmíru perfektní!

listopadu 2023

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

20. 5. 2024

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?