Anonymita, mlčenlivost a oznamovací povinnost – úvod do tématu v praxi sociálních služeb

TERMÍN KURZU:

28. 11. 2023 10:00-18:00

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Víte, jaké důsledky může mít prolomení mlčenlivosti a anonymity ve vztahu ke klientovi? Víte, kdy můžete poskytnout informace o poskytování služby třetí osobě bez souhlasu klienta? Účastnice Mája nám napsala: "Takový kurz tu chyběl. Pohled praktika z NZDM na celou problematiku byl přínosný. Pracovali jsme s konkrétními příklady a dokumentací."


Vzdělávací program se věnuje problematice praktického naplňování zákonné mlčenlivosti o poskytování sociálních služeb, problematice anonymního poskytování sociálních služeb a naplňování oznamovací povinnosti. Důraz je kladen na propojení tématu s praxí poskytování sociálních služeb. Program provází účastníky nejen zákonnými ustanoveními tématu a souvisejícími standardy kvality, ale věnuje se především rovině přímé práce s klientem. Na kazuistikách a příkladech dobré praxe poskytovatelů modeluje možné přístupy při práci s informacemi klientů a o klientech, předávání informací a prolomení mlčenlivosti. Účastníci v průběhu vzdělávacího programu budou reflektovat své profesní zkušenosti a pracovat s autentickou dokumentací svých služeb. Vzdělávací program je sestaven jako úvod do tématu v kontextu sociálních služeb.

Maximální počet účastníků:

16

CENA KURZU:

2 550,00 Kč
2 250,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

20. 11. 2023

lektoři:

Petr Hampacher DiS.

Sociální pedagog, lektor, metodik sociálních služeb. Pracuje v Majáku Liberec s rizikovou mládeží a dospělými v nízkoprahových sociálních službách, poradenských a probačních programech. Dlouhodobě se věnuje sociálně-právní problematice trestání mladistvých a tématu agrese a násilí. Lektoruje témata sociální a sociálně-právní problematiky, sociálních patologií a standardů a kvality služeb.

řekli o nás

Jsem ráda za otevření takového kurzu, něco takového bylo potřeba. Přednes lektora je také velké plus.

listopadu 2022

Výborný kurz. Podobné téma už jsem slyšel od pracovníků OSPOD a právníků, ale pohled někoho, kdo pracuje v NZDM a je praktik, byl nejpřínosnější.

listopadu 2022

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

20. 11. 2023

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?