Od předsudku k diskriminaci

TERMÍN KURZU:

8. 11. 2022 10:00-18:00

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Jak ovlivňuje diskriminační chování příležitosti, potažmo kvalitu života jedince? Umíte takové chování rozpoznat? Může být diskriminace institucionalizovaná? Je diskriminace vždy špatná? Víte, jaké to je být diskriminován? Znáte úrovně a druhy diskriminačního chování?


Na kurzu navážeme na mechanismy vzniku předsudků z předchozího kurzu „Práce s předsudky v sociálních službách“, vyzkoušíme si, jaké to je být diskriminován, pojmenujeme druhy a fáze diskriminace vzhledem ke svým klientům a zaměříme se na rozvoj dovedností, které nám pomohou ji rozpoznat, určit její riziko, pochopit její příčiny a nalézat řešení konkrétních situací.


Podmínkou účasti na tomto kurzu je absolvování kurzu Práce s předsudky v sociálních službách.

CENA KURZU:

2 050,00 Kč
1 750,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

18. 10. 2022

lektoři:

Lucie Masopustová

Zajímá se o zážitkovou pedagogiku, neformální vzdělávání, sociokulturní výchovu, seberozvojové a sebezkušenostní metody a psychosomatické disciplíny. Zúčastnila se několika mezinárodních lektorských tréninků „Vzdělání pro sociální spravedlnost“, byla účastnicí mezinárodního projektu Roma Edem „Rovné příležitosti“ – protipředsudková a multikulturní výchova a dále projektů s různými psychologickými přístupy jako Dramaterapie, Arteterapie, Psychodrama, Taneční terapie a jiných. V rámci projektů se podílela na tvorbě metodiky výuky sociokulturních dovedností pro cizince z třetích zemí žijících na území ČR, dále na tvorbě interaktivních stránek prevence sociálně patologických jevů, spolupracovala jako rešeršistka při natáčení dokumentů o drogově závislých, pracovala jako výzkumnice na projektu „Dlouhodobý monitoring situace romských komunit“, vedla výtvarné dílny pro lidi, kteří prodělali psychotická onemocnění, pro děti v pěstounské péči apod. V současné době pracuje na různých projektech pro organizaci Portus Praha, z.ú. Od roku 2013 školí jako lektorka multikulturní a inkluzivní témata a protipředsudkové vzdělávání.

KLÍČOVÁ SLOVA

CENA KURZU:

2 050,00 Kč 1 750,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

18. 10. 2022 PŘIHLÁSIT SE NA KURZ
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

18. 10. 2022
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?