Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I

TERMÍN KURZU:

23. 11. 2022 10:00-18:00
24. 11. 2022 9:00-17:00
25. 11. 2022 10:00-15:00
12. 1. 2023 10:00-18:00
13. 1. 2023 9:00-17:00
20. 3. 2023 10:00-18:00
21. 3. 2023 9:00-17:00

ROZSAH KURZU:

54
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 Web →

ANOTACE:

Kurz je určen začínajícím pracovníkům, kteří pracují v sociální oblasti metodou kontaktní práce (zejména v nízkoprahových zařízeních), nebo se chtějí s touto metodou více seznámit či si upevnit její principy. Kurz je rozdělen na 3 setkání (3 + 2 + 2 dny). Kurz je svým obsahem obdobou dřívějšího kurzu Základy nízkoprahových služeb a zaměřuje se právě na oblast streetworku.


V prvním se účastníci seznámí se základními charakteristikami kontaktní práce a přirozeného prostředí klientů. Dále je věnována pozornost vlastnímu kontaktu s klientem s důrazem na praktické dovednosti kontaktních pracovníků a etikou a dilematy, které kontaktní pracovník s ohledem na specifika své práce řeší.


Druhé setkání je věnováno rozvoji dalších kompetencí pro působení v organizaci zaměřující se na kontaktní práci. Účastníci se seznámí s principy vedení dokumentace a chodem organizace. V kurzu se pracuje s pojmy jako strategické plánování, sociální politika, nejde o teoretické výklady těchto pojmů, ale o porozumění jejich důležitosti a smyslu v roli, kterou v organizaci účastník zastává – SP, PSS, vedoucí. Práce v týmech zaručuje, že žádná role nebude přehlédnuta. Nedílnou součástí kurzu je i seznámení účastníků s formami možné supervizní podpory v organizaci.


Třetí setkání má za cíl ukotvit poznatky z předchozích setkání a rozvinout další kompetence pro působení v organizaci – účastníci se seznámí se systémem sociálních, odborných i veřejných služeb a politik. Poslední část je věnována výkonu profesní role a profesních hranic pracovníka jako nezbytné součásti tohoto systému. Kurz tak kopíruje „kariérní postup" kontaktního pracovníka a podporuje jej v setrvání v kontaktní práci.


V místě je možné využít také ubytování – 3lůžkové pokoje, sociální zařízení na chodbě, společná kuchyňka. Ubytování je třeba objednat při přihlašování (340–400 Kč/noc dle obsazenosti pokoje).


Kurz lze také absolvovat postupně – po jednotlivých setkáních – Vztahy a prostor v kontaktní práci (22 hodin), Řízení a organizace v kontaktní práci – páteřní kurz I. (16 hodin) a Kontaktní práce ve spolupráci a sítích – páteřní kurz I (16 hodin). Všechny tři kurzy lze absolvovat postupně – každý zvlášť se samostatným osvědčením, nebo najednou v rámci kurzu Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I.

CENA KURZU:

11 000,00 Kč
9 600,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

káva, čaj, voda, sušenky

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

26. 10. 2022

lektoři:

Mgr. Tomáš Klumpar

Od roku 2008 pracuje v Beztíži, z toho 10 let jako sociální pracovník v NZDM a TP pro děti a mládež, 10 let jako manager. Zabývá se lidskými zdroji, propojováním sociální práce s pedagogikou, podílel se na metodice inovativních přístupů MPSV v práci s mládeží, zkušenosti sbíral také v práci s mládeží v ústavní péči.

Mgr. Regina Kuncová

Vystudovala FF UK, obor sociální práce. Už 20 let pracuje v nízkoprahových službách s různými cílovými skupinami. Nejdříve s uživateli drog, poté s dětmi a mládeží, nyní vede komunitní terénní program po dospělé sociálně vyloučené osoby v Praze na Černém Mostě. Působila jako odborná garantka projektů ČAS, věnuje se lektorování kurzů a supervizi.

Mgr. Petr Matoušek

Vystudoval sociální práci bakalářský stupeň na ZČU, poté magisterský stupeň sociologie na FSV UK. Po různých zkušenostech v sociální práci založil spolek Ulice Plzeň. Poté přednášel sociální práci na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a vedl skupiny pro muže mající problém s násilím v Lize otevřených mužů, kde lektoroval o tématu násilí a agrese. V současné době působí na Klinice adiktologie 1. LF UK, lektoruje a provozuje vlastní terapeutickou praxi.

Mgr. Věra Růžičková

Vystudovala FSS MU obor Psychologie – Sociální práce a sociální politika. Od roku 2003 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve 10 let jako vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač v brněnské sociálně vyloučené lokalitě, v současnosti na pozici odborné ředitelky služeb. Je také hodnotitelkou kvality ČAS.

KLÍČOVÁ SLOVA

CENA KURZU:

11 000,00 Kč 9 600,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

káva, čaj, voda, sušenky

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

26. 10. 2022 PŘIHLÁSIT SE NA KURZ
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

26. 10. 2022
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?